Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників

13 марта 2013

Київський національний університет культури


Одеська філія


Курсова робота


По педагогіці


На тему: Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників


г. Одеса


2011 г.Вступ


Гартуванню, напевно, стільки ж років, скільки і людству, а ось вчення про цю процедуру виникло пізніше. З незапам'ятних часів людина стала застосовувати воду, особливо холодну, для свого оздоровлення і лікування, знаходячи в ній незвичайну цілющу силу.


Діти хворіють. Цей сумний факт так само непорушний, як і той, що діти ростуть. Але, на відміну від останнього, дитячі хвороби не доставляють радості ні ним самим, ні батькам. Висока температура, ломота у всьому тілі, слабкість, капризи. Мікстури, градусники, гірчичники, пігулки. Безсонні ночі. Неспокійні дні. Ну гаразд би ще дитячі інфекції. Куди образливіше, коли дитина постійно застуджується. Щоб малюк не хворів, треба загартовувати його. Гартування — дія контрастних температур на організм, мета якого — укріпити організм, його імунні системи.


Гартування організму — це формування і вдосконалення функціональних систем, направлених на підвищення імунітету організму, що зрештою призводить до зниження простудних захворювань.


Можна без перебільшення сказати, що науково обґрунтовані методи гартування є невичерпними джерелами примноження здоров'я дітей різного віку. Фізичне виховання дітей дошкільного віку направлене на зміцнення їх здоров'я, вдосконалення фізіологічних і психічних функцій організму, що розвивається, його гартування, розвиток рухових умінь, підвищення фізичної і розумової працездатності, необхідної для навчання в школі. Завдання фізичного виховання тісно пов'язані з завданнями розумового, етичного, естетичного, трудового виховання. Задоволення потреби дошкільника в рухах є найважливішим умовою його життєдіяльності і нормального розвитку — не тільки фізичного, але і інтелектуального. Достатня за об'ємом рухова активність сприятливо позначається на функціональному стані головного мозку, збільшенні працездатності, підвищенні довільності у виконанні різних дій.Розділ 1. Теоретичні основи загартовуючих процедур як засіб розвитку здорового організму дошкільників


1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження


Серед всіх фізичних методів збереження здоров'я і підвищення опірності організму гартування і водолікування займають перше місце по своїй старовині і визнанню корисності всіма народами і у всі часи. Вважають, що єгипетська культура гартування була використана в Стародавній Греції. Так, в Спарті виховання хлопців — майбутніх воїнів — було підпорядковано фізичному розвитку і гартуванню. Гарячим прихильником використання в оздоровчих цілях гартуючих процедур, у тому числі і холодних ванн, був реформатор античної медицини Гіппократ, старогрецький мислитель, основоположник античної медицини (460—377 рр. до н. э.), який відводив гартуванню особливу роль в зміцненні здоров'я і стверджував, що «холодні дні укріплюють тіло, роблять його пружним і легкорушним». (Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье. М.: «Медицина», 1991. – с.23).


Ідеї його знайшли розповсюдження в працях учених інших країн. У Азії, наприклад, поглядів Гіппократа дотримувався великий учений, філософ і лікар Ібн Сина (Авіценна) (980—1037 рр.). У трактаті «Канон лікарської науки» він виклав основні правила гартуючих процедур. Починати гартування він пропонував літом, використовуючи для цього воду і перш за все купання, при цьому підкреслювалася необхідність строго дозувати його тривалість. Відомо, що римляни перейняли термальні лазні, в яких можна було гарненько прогріти і остудити свій організм від греків, греки, у свою чергу, перейняли їх від персів, єгиптян і фінікійців. Вже тоді люди розрізняли 14 видів води (прісна, морська, лужна, кисла і т.п.), які вони застосовували для лікування від відповідних хвороб. В кінці XVII століття в багатьох країнах у водолікуванні з'явилися холодні душі, стали застосовуватися холодні ванни і занурення, рекомендувалися холодне купання і навіть тривале плавання. У епоху Відродження гартування вважалося одним з важливих завдань в системі виховання дітей, це особливо підкреслювалося в працях Т. Кампанелли та Дж. Локка. Найбільшою культурно-історичною подією в пропаганді гартування, що примусив широкі круги Європи звернути увагу на оздоровчі і цілющі сили природи, було видання в 1761 році романа в листах літератора і філософа Ж.-Ж.Руссо «Юлія, або Нова Элоиза». Це твір про гартування на прикладі гартування дітей. У XVIII столітті використовували з лікувальною метою морські купання. Німецький лікар X. Гуфеланд в праці «Мистецтво продовження людського життя» (1796 р.) указував, що гартування є дієвим засобом профілактики багатьох захворювань. В Україні розвиток уявлень про гартування знаходимо в таких пам'ятниках, як «Повчання Володимира Мономаха», «Домострой» і деяких інших, де даються рекомендації по вихованню дітей здоровими і загартованими. У працях просвітителів гартування розглядалося як необхідний засіб виховання здорової дитини, рекомендувалося довше бути їй на повітрі. Н. І. Новіков в своїй роботі «Розмова про здоров'я» підкреслювала, що жар, холоднеча, вітер формують характер людини. П. Енгаличев в роботі «Про продовження людського життя, або засобі, як досягти можна здоров'я, веселій і глибокій старості» (1804 р.) указував на вирішальну роль гартування для дитячого організму. Думки про користь гартування містяться в роботах вітчизняних медиків С. Р. Зибеліна, М. Я. Мудрова, Ф. І. Іноземцева, Н. І. Пірогова, А. М. Філомафітського. Вперше наукова розробка питань гартування була почата в нашій країні і пов'язана з іменами росіян учених С. П. Боткина, В. У. Пашутіна, В. А. Манассєїна, І. Р. Тарханова. (Быкова Н.Г. Формирование здорового образа жизни старшего дошкольника в психолого-педагогических исследованиях // Краевая научно- исследовательская лаборатория по проблемам формирования современной личности в поликультурной среде: Сб. матер. / Общ. ред. В.Н.Гурова, А.Е.Шабалдаса, Л.Н.Харченко, С.В.Степанова. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004.– Вып. 16. – с. 48-52).


Заслужений діяч науки, професор И. М. Саркизов — Серазіні настійно рекомендував всім «міцно дружити з сонцем, повітрям і водою». (Саркизов – Серазини И.М. Спортивный массаж.- М.: «Физкультура и спорт», 1957.- с.64).


В кінці XIX століття німецький священик Себастьян Кнейп запропонував як прийом гартування «ходіння босоніж, у тому числі і по снігу». (Мое водолечение : [Пер. с нем.] / Себастьян Кнейп ; Ставроп. краев. ком. Всесоюз. о-ва Красного Креста.- Ставрополь.: «АСОК-ПРЕСС», 1991.- с.86).


В даний час в деяких санаторіях Німеччини, Австрії, Фінляндії широко практикується ходьба босоніж по «контрастних» доріжках, різні ділянки якої нагріті до певної температури — від холодного до гарячого. Дослідник Тибету Олександра Давіднель описує змагання голих до пояса йогів. У лунок високогірного озера при морозі — 30°С вони змагалися в тому, скільки простирадл, витягнутих з крижаної води, кожен висушить на своїй спині (більше 20 шт.). Для цього вони виробляли в своєму тілі «психічне тепло», уявляючи, що уздовж хребта все сильніше розгорається полум'я. Зараз в Японії існує метод оздоровлення і тренування організму холодною водою. Спеціальні дерев'яні ванни (чани) наповнюють крижаною водою (t +4°C) і японці сидять в них (до 10 чоловік) нерухомо більше 20 хвилин. Таким шляхом тренується холодова стійкість організму. (Колгушкин А.Н., Короткова Л.И. Лекарство от простуды.- М.: «Знание», 1989- с.159).


Таким чином, в системі фізичного виховання виділився один з медичних напрямів — гартування: оздоровлення людини за допомогою дії на його організм холодної води, як лікувальний і зміцнюючий засіб. Прихильники іншої точки зору рахували гартування холодом для дітей тільки шкідливим. Так, відомий популяризатор медико-біологічних знань минулого століття Г. Льюїс писав: «Філософія красномовно проповідувала, що дітей слід загартовувати, що холодні купання і легкий одяг повинні укріплювати дітей точно так, як і дорослих. Не слухайте цих філософів. Дуже здорові діти, правда, винесуть такий експеримент, але він в усякому разі більш менш пошкодить їм». (Лаптев А.П. Гигиена: Учебник для техникумов физ. культ.- М.: «Физкультура и спорт», 1983.- с.75).


М. В. Ломоносов різко виступав проти спроб представити релігійний обряд хрещення, як нібито направлений на гартування немовлят. Він писав: «Упертих попів, які хочуть насильно хрестити холодною водою, я почитав катами, потім що бажають після батьківщини і хрестин незабаром і похоронів для своєї користі». (Воронцова И.М., Беленький Л.А. Закаливание детей с применением интенсивных методов. Метод. рекомендации. — СПб., 1990. — С. 27).


Граничні холодові навантаження на організм дітей і підлітків вимагають надзвичайної напруги всіх фізіологічних механізмів, всіх його захисних сил. І справитися з цим навантаженням дитина зможе лише за рахунок порушення діяльності органів і систем, які безпосередньо не брали участь в цій роботі. Це так звана ціна пристосування. Найуразливішим в таких ситуаціях виявляється головний мозок. Тому граничні холодові навантаження недоцільними для організму, що росте. Достатнє інших легших і безпечніших засобів гартування. Все сказане дозволяє негативно відноситися до «моржування» дітей і підлітків і не рекомендувати дану форму тренування захисних сил організму.


Вперше про гартування людини з наукових позицій стали писати у середині XIX в., хоча ще в 1775 р. знаменитий в ту пору лікар С.Г. Зибелін рекомендував своїм високопоставленим пацієнтам «використовувати контрастні температурні процедури для зміцнення організму». (Зыбелин С. Г. Избр. произведения. М.: «Педагогика», 1954.- с. 167).


Між іншим, парна лазня, документально зафіксована в монастирських літописах і описах іноземних мандрівників ще в Середньовіччі, — одна з таких оздоровчих контрастних температурних процедур. За рахунок чого відбувається гартування людини, в ті роки ще, зрозуміло, не знали. Але, як це часто буває, грамотно осмислений практичний досвід на багато десятиліть (і навіть сторіч) випереджав розвиток теорії. Великий внесок в теорію і практику гартування внесли два найбільших педіатра початка XX в. — професори В. У. Горіневський. і Р. Н. Сперанський. Хоч і вони ще не могли точно розібратися в тонких фізіологічних механізмах цього процесу, проте принципи, які були ними розроблені, практично без змін дійшли до нашого часу, і всі існуючі сьогодні розумні системи гартування так чи інакше сходять до розробок цих видатних діячів вітчизняної медичної науки. В. В. Горіневський в 1900 році говорив, що в основі всякого гартування лежить звичка до відомого роду подразнику. Звичка утворюється, коли подразник діє протягом більш менш тривалого часу з деякою постійністю. Повинен бути поступовий перехід від слабких до сильних подразників». (Гориневский В. В. Избранные произведения. Том 1. Под общей редакцией В.В. Гориневской.- М.: «Физкультура и спорт», 1951.- с.31).


Г. Н. Сперанський в 1910 році роз'яснював: «Гартування можна починати і далі проводити тільки при повному здоров'ї дитини. Необхідно враховувати індивідуальні особливості дитини і його вік. Гартуючі заходи проводяться при позитивних емоційних реакціях дитини». (Сперанский Г., Заблудовская Е. Закаливание ребенка раннего и дошкольного возраста.- М.: «Медицина», 1964.- с. 56).


Е. А. Аркин писав: «Необхідна попередня підготовка організму для гартування. Потрібна велика обережність в перших кроках гартування, тобто при застосуванні гартування до дитини вперше. Потрібний контроль, який може бути здійснений лише при активній участі лікаря». (Аркин Е.А. Физическое воспитание в детском саду.- М.: «Наркомпрос РСФСР», 1941.- с. 35).


А. І. Подшибякин радив: «Виконувати гартуючи процедури необхідно як у спокої, так і при різній руховій активності. Потрібне поєднання загального і місцевого гартування». (ПодшибякинА. К., Кайро И. А., Лебедь В. Л. Новое в закаливании детей.— В кн.: Медицинские проблемы физической культуры. Киев: «Медицина», 1982, вып. 8, с. 38).


Відомий віковий фізіолог Ю. Ф. Змановський пропонує для гартування дошкільників і молодших школярів «використовувати щоденну ходьбу босоніж в приміщенні (протягом 15 хвилин), прогулянки протягом 3 годин, повітряні ванни до і після денного сну, щоденну уранішню гімнастику (10 хвилин), фізкультурні заняття не меншого 2 разів в тиждень по 35–45 хвилин з попереднім проведенням самомасажу рук і ніг (5–7 хвилин)». (Змановский Ю.Ф., Кузнецова .Н. Комплексное закаливание в дошкольных учреждениях. Методические рекомендации. — Нижний Новгород.: «Дубрава», 1992.- с.34).


Як свідчать спеціальні дослідження В.П. Спіріної, «загартовуючі процедури ефективні лише тоді, коли вони взаємопов'язані з виконанням загальних педагогічних та гігієнічних вимог: обов'язковим виконанням режиму дня, раціональними умовами, оптимальною організацією всіх видів життєдіяльності дітей у дошкільному закладі». (Спирина В.П.Закаливание детей.- М.: «Просвещение», 1978.- с.33).


1.2 Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку


Кожен віковий етап дошкільника характерний, крім того, різною інтенсивністю зростання окремих частин тіла. Протягом шостого року, наприклад, швидко збільшуються довжина кінцівок, ширина тазу і плечей у дітей обох статей. Разом з тим є індивідуальні відмінності в цих показниках, а також відмінності їх у хлопчиків і дівчаток. Наприклад, коло грудної клітки у дівчаток збільшується інтенсивніше, ніж у хлопчиків. Антропометричні ознаки (маса тіла, зростання, коло грудної клітки, ширина тазу, довжина тулуба і кінцівок) різною мірою взаємозв'язані, і це впливає на фізичну підготовленість дітей, їх фізіометричні дані, зокрема на величину показників станової і кистьової динамометрії. Ці дані свідчать про те, що шостий рік в описуваному плані неоднозначний. У хлопчиків протягом року синхронізм, тобто збіг змін основних антропометричних показників, декілька знижується, порушується. У дівчаток п'яти років він майже відсутній, а до шести років поступово встановлюється. Коли збіг темпів збільшення маси тіла, зростання і інших антропометричних ознак виражений яскраво, чітко простежується їх взаємозв'язок (кореляція) з фізіометричними ознаками, особливо у хлопчиків. У періоди, коли кореляція між самими антропометричними ознаками порушується (наприклад, у п'ятирічних дівчаток і шестирічних хлопчиків), слабо виражена або навіть відсутній їх зв'язок з фізіометричними показниками. Разом з тим самі фізіометричні показники впродовж шостого року життя дитини збільшуються. Так, величина показників станової динамометрії у шестирічних хлопчиків може коливатися в межах від 15 до 35 кг. Крім того, хлопчики мають перевагу за цими показниками перед дівчатками. (Див. Вільчковский Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.- с.58).


Збільшення фізіометричних показників на фоні недостатньо вираженій кореляції з антропометричними ознаками свідчить про те, що в даний період життя вони значною мірою залежать від навчання, а також від індивідуального рухового досвіду дитини. Розвиток опорно-рухової системи (скелет, суглобовий-зв'язковий апарат, мускулатура) дитини до п'яти-шести років ще не завершений. Кожна з 206 кісток продовжує мінятися за розміром, формою, будовою, причому у різних кісток фази розвитку неоднакові. Зрощення частин гратчастої кістки черепа і окостеніння слухового проходу до шести років закінчується. Зрощення ж між собою частин потиличною, основною і обох половин лобовою кісток черепа до цього віку ще не завершено. Між кістками черепа зберігаються хрящові зони, тому зростання головного мозку може продовжуватися. (Об'єм або коло голови у дитини до шести років приблизно 50 див.) Не закінчується і окостеніння опорних частин носової перегородки. Ці особливості вихователь повинен враховувати при проведенні рухомих ігор і фізкультурних занять, оскільки навіть найлегші удари у області носа, юшка можуть привести до травм. Хребетний стовп дитини пяти—семи років також чутливий до деформуючих дій. Скелетна мускулатура характеризується слабким розвитком сухожиль, зв'язок. При зайвій масі тіла, а також за несприятливих умов, наприклад при частому піднятті дитиною тяжкості, порушується постава, з'являється роздутий або відвислий живіт, розвивається плоскостопість, у хлопчиків утворюється грижа. Еластичність і гнучкість дитячої кістки можуть стати причиною травм не тільки кінцівок, але і хребта (при падінні з гойдалок, з рами або багажника дорослого велосипеда, де люблять катати дошкільників старші брати-підлітки). Причому часто спостерігається пошкодження навіть двух—четырех хребців, що вимагає тривалого лікування. (Див. Криворучко Т. С. Особенности физического развития детей и подростков.- Кишинев: «Педагогика», 1976.- с. 18).


Слід також враховувати, що при падінні дитини з гори, зіткненні з санками, ударах лижами легко можуть виникати пошкодження органів черевної порожнини (печінки, нирок, селезінки). Диспропорційно формуються у дошкільників деякі суглоби. Наприклад, в період до п'яти років сумка ліктьового суглоба у дитини росте швидко, а кільцеподібна зв'язка, що утримує в правильному положенні головку променевої кістки, виявляється дуже вільною. Внаслідок цього нерідко виникає підвивих (якщо потягнути малюка за руку і навіть при знятті сорочки з вузькими рукавами). У дошкільників спостерігається і незавершеність будови стопи. У зв'язку з цим необхідно попереджати появу і закріплення у дитини плоскостопості, причиною якої можуть стати взуття на жорсткій підошві більшого, ніж потрібно, розміру; зайва маса тіла; перенесені захворювання. Вихователеві слід прислухатися до скарг дітей на втому і біль в ногах при ходьбі і стоянні. У розвитку м'язів виділяють декілька «вузлових» етапів. Один з них — це вік шість років. До шести років у дитини добре розвинені крупні м'язи тулуба і кінцівок, але як і раніше слабкі дрібні м'язи, особливо грон рук. Тому діти відносно легко засвоюють завдання на ходьбу, біг, стрибки, але важко у виконанні вправ, що вимагають роботи дрібних м'язів. Основою прояву рухової діяльності є розвиток стійкої рівноваги. Воно залежить від ступеня взаємодії вестибулярних і інших рефлексів, а також від маси тіла і площі опори. З віком дитини показники збереження стійкої рівноваги поліпшуються. При виконанні вправ на рівновагу дівчинки мають деяку перевагу перед хлопчиками. В цілому в старшій групі дітям як і раніше легше вдаються вправи, де є велика площа опори. Розвиток центральної нервової системи характеризується прискореним формуванням ряду морфофізіологічних ознак. Так, поверхня мозку шестирічної дитини складає вже більше 90% розміру поверхні кори головного мозку дорослої людини. Бурхливо розвиваються лобові долі мозку. Завершується, наприклад, диференціація нервових елементів тих шарів (так званих асоціативних зон), в яких здійснюються процеси, що визначають успіх складних розумових дій: узагальнення, усвідомлення послідовності подій і причинно-наслідкових відносин. На шостому році життя дитини удосконалюються основні нервові процеси: збудження і особливо гальмування. У даний період декілька легше формуються всі види умовного гальмування. Діти частіше поступають, «як треба», і утримуються від недозволеного. Старший дошкільник здатний диференціювати свої м'язові зусилля. Тому на заняттях фізичною культурою він може виконувати вправи з різною амплітудою, переходити за завданням вихователя від повільних рухів до швидшим. У другій молодшій і середній групах, граючи в ловців, діти тікали при першому ж русі що водить. Тепер вони вивертаються, відбігають, лише опинившись в безпосередній близькості від нього. Це приклад гальмування, що запізнюється, забезпечує економність реакцій, дій. Проте завдання до дітей, засновані на гальмуванні, слід розумно дозувати, оскільки вироблення гальмівних реакцій супроводжується зміною частоти серцевих скорочень, дихання, що свідчить про значне навантаження на нервову систему. Властивості нервових процесів (збудження і гальмування) — сила, врівноваженість і рухливість також декілька удосконалюються. Діти швидше відповідають на питання, міняють дії, рухи, що дозволяє збільшувати щільність занять, включати в рухові вправи елементи, що формують силу, швидкість, витривалість. Але все-таки властивості нервових процесів, особливо рухливість, розвинені недостатньо. Дитина часом поволі реагує на екстрене прохання, в необхідних випадках не може швидко по сигналу відштовхнутися, відскочити, відстрибнути. У дітей п'яти-шести років динамічні стереотипи, складові біологічну основу навиків і звичок, формуються достатньо швидко, але перебудова їх утруднена, що теж свідчить про недостатню рухливість нервових процесів. Дитина, наприклад, негативно реагує на зміну звичного устрою життя. З метою вдосконалення рухливості нервових процесів і додання гнучкості формованим навикам використовують прийом створення нестандартної (частково на час зміненої) обстановки при проведенні режимних процесів, рухомих ігор. Розвиток серцево-судинної і дихальної систем. До п'яти років у дитини в порівнянні з періодом новонародженості розміри серця збільшуються в 4 рази. Так само інтенсивно формується і серцева діяльність, але процес цей не завершується навіть у підлітків. У перші роки життя дитини пульс його нестійкий і не завжди ритмічний. Середня частота його до шести-семи років складає 92 — 95 ударів в хвилину. Розміри і будова дихальних шляхів дитини дошкільного віку відрізняються від таких у дорослих. Так, вони значно вужчі, тому порушення температурного режиму і вологості повітря в приміщенні приводять до захворювань органів дихання. Важлива і правильна організація рухової активності дітей. При її недостатності число захворювань органів дихання також збільшується (приблизно на 20%). Життєва місткість легенів у дитини п'яти-шести років в середньому — 1100—1200 см3, але вона залежить і від інших чинників (довжини тіла, типу дихання і ін.). До семи років у дітей яскраво виражений грудний тип дихання. Число дихань в хвилину — в середньому 25. Дослідження за визначенням загальної витривалості у дошкільників показали, що резервні можливості серцево-судинної і дихальної систем у дітей достатньо високі. Наприклад, якщо фізкультурні заняття проводяться на повітрі, то загальний об'єм бігових вправ для дітей старшої групи протягом року може бути збільшений з 0,6 — 0,8 до 1,2—1,6 км. Стрибати через скакалку діти можуть протягом 5 хвилин. У багатьох потреба в руховій активності настільки велика, що лікарі і фізіологи називають період від п'яти до семи років «віком рухового марнотратства». У завдання педагога входить контролювати і направляти рухову активність вихованців з урахуванням індивідуальності, що проявляється ними; попереджати випадки гіпердинамії і активізувати тих, хто віддає перевагу «сидячим» іграм.


1.3 Види загартовуючих процедур


У водних процедур є особливість. Вони, як правило, надають на людину механічну дію. Сильнішу дію в порівнянні з повітрям вода надає і за рахунок розчинених в ній мінеральних солей, газів і рідин. До речі, з метою посилення дратівливої дії води іноді до неї додають 2-3 столових ложки куховарської солі або 3-4 ложки столового оцту. Основна ж перевага води як засоби гартування полягає в температурному чиннику. «Водні процедури по своїй температурі підрозділяють на гарячі — вище 40 °С, теплі — 36-40 °С, байдужі — 34-35 °С, прохолодні — 20-33 °С і холодні — нижче 20 °С». (Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей: материалы конференции.- Дубна, 1992. — С. 115).


Ділення такого роду враховується при проведенні гартування. Уміло варіюючи температурою води, можна легко дотримувати точність дозування сеансів гартування. Висока ефективність дії води на організм пояснюється тим, що її теплоємність в 28 разів вища, ніж теплоємність повітря. Так, повітря при температурі 13° Із сприймається як прохолодний, в той же час вода тієї ж температури здається холодною. При одній і тій температурі повітря і води організм втрачає у воді майже в 30 разів більше тепла. Саме з цієї причини вода розглядається, як вельми сильний гартуючий природний засіб. При всіх обставинах треба дотримуватися найважливішого принципу — поступовості. Інакше кажучи, доцільніше використовувати воду тієї температури, яка необхідна в даному випадку. «Надмірне перебування у воді веде до таких змін в організмі, які можуть вийти за межі нормальних». (Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду.— М.: «Педагогика», 1978.- с. 56).


Не виключені і вельми сумні наслідки. У дітей, що систематично перевищують доступні ним норми купання, наголошувалися падіння маси тіла, серйозні порушення в діяльності серцево-судинної системи, у них різко знизилися больова і тактильна чутливість, увага і пам'ять, здібність до виконання складних операцій. Відбувається загальне погіршення самопочуття, дитина переживає почуття втоми, запаморочення, сонливість.


Методика водного гартування залежить від віку дитини. Необхідно в звичайні водні процедури (умивання, підмивання, купання) вносити елемент гартування. 1. Вік дитини від народження до 2-3 міс. 1. Загальні ванни — дитину купають щодня водою температури 37-36°C протягом 5 хв., потім обливають водою з температурою на 2°C нижче. 2. Підмивання, умивання, яке триває 1-2 хв., спочатку проводять при температурі води 28°C, через кожні 1-2 дні і знижують на 1- 2°C і доводять до 20-22°C. 3. Місцеве вологе обтирання — рукавицею, змоченою водою температури 33-36°C, обтирають ручки від кисті до плеча, потім ніжки від ступні до коліна протягом 1-2 хв. Один раз в п'ять днів температуру знижують на 1oC і доводять до 28°C. Необхідна умова — кожну частину тіла витирають досуха до легкого почервоніння відразу після її вологого обтирання. 2. Вік дитини від 2-3 до 9-10 міс. 4. Як в попередній віковій групі. 5. Як в попередній віковій групі. 6. Загальне вологе обтирання. Спочатку обтирають верхні кінцівки, потім нижні і, нарешті, груди і спину. Температура води така ж, як при місцевих обтираннях. У воду можна додати сіль (2 чайних ложки соли на 1 стакан води). Необхідно дотримувати те ж правило — кожну частину тіла витирати досуха відразу після її обтирання. 3. Вік дитини від 9-10 міс. до 1 року. 7. Як в попередній віковій групі. 8. Як в попередній віковій групі. 9. Загальне обливання. При цій процедурі дитина може сидіти або стояти. Гнучкий шланг душу потрібно тримати близько від тіла дитини (25-30 см). Струмінь води повинен бути сильним. Спочатку обливають спину, потім груди, живіт, в останню чергу руки. Після обливання витирають досуха до легкого почервоніння. Спочатку температура води 35-37°C, потім кожні 5 днів її знижують на 1°C і доводять до 28°C. 4. Вік дитини від 1 року до 3 років.


У цьому віці можна використовувати загальні обтирання із зниженням температури води до 24oC, загальні обливання температури до 24-28°C. З 1,5 років можна застосовувати душ, який надає сильнішу дію, ніж обливання, оскільки, окрім температури води, тут включається ще і механічний вплив. Тривалість процедури до 1,5 мін.; температура води і її зниження — як при загальному обливанні. Дивись Додаток 1.


Обтирання — початковий етап гартування водою. Обтирання — найбільш м'яко діюча водна процедура, яку можна застосовувати не тільки здоровим, але і слабким дітям. Протягом декількох днів проводять обтирання рушником, губкою або просто рукою, змоченою водою. Виконується процедура таким чином. Змоченим кінцем рушника або рукавицею обтирають руки, шию, груди, живіт, ноги, спину, відразу ж витираючи досуха до легкого почервоніння. Температура води спочатку 30°, поступово її знижують, доводячи до кімнатної. Академік Г. Н. Сперанский рекомендував починати гартування з сухих обтирань, які виконують таким чином. Шматком чистої, пропрасованої фланелі легко протирають все тіло дитини до появи невеликої червоності. Через 2 тижні можна приступити до вологих обтирань. Губку або рукавицю з махрової тканини змочують у воді і небагато віджимають. Спочатку обтирають руки від пальчиків до плеча, потім ноги, живіт і спину. Обтирання продовжується 1-2 мін, після чого тіло дитини витирають сухим м'яким рушником і роблять легкий масаж до появи помірного почервоніння. (Див. Сперанский Г., Заблудовская Е. Закаливание ребенка раннего и дошкольного возраста.- М.: «Медицина», 1964.- с. 116).


З раннього віку треба привчати дітей до прохолодної, але, зрозуміло, не дуже холодній воді. Знижувати температуру води можна на 1 °С кожного тижня, доводячи до певного мінімуму. Дивись Додаток 2.


Обливання — прекрасний засіб гартування, простий і доступний. Спочатку температура води повинна бути 30—32°, через кожні 3 дні її знижують на один градус. Можна довести її до 22—20° для дітей молодшого дошкільного віку і до 18° — для 6—7-річних. У теплі дні процедуру проводять на повітрі, в холодні, сирі або легковажні — в приміщенні. Для обливання можна використовувати душ, садову лійку або глек. Дитина стає на дерев'яні грати (щоб не поганити підошви ніг після обливання). Спочатку він обмиває під струменем води руки (з милом), особу, злегка змочуючи вологою рукою голову. Потім струмінь води з висоти 40—50 сантиметрів направляють йому на шию, минувши голову. Дитина повертається, по черзі підставляючи спину, бік, груди і т.д. Вода повинна широким потоком стікати по тілу. Дивись Додаток 3.


Контрастне обливання ніжок — найбільш поширений метод для дітей Необхідно дотримувати правило — не можна обливати холодні ноги холодною водою, тобто ноги заздалегідь потрібно зігріти. У ванну ставлять два тази так, щоб вода покривала ноги до середини гомілки. У одному з них температура води завжди рівна 38-40oC, а в іншому (вперше) на 3-4°C нижче. Дитина спочатку занурює ноги в гарячу воду на 1-2 хв. (топче ними), потім в прохолодну на 5-20 с. Число поперемінних занурень 3-6. Кожні 5 днів температуру води в другому тазі знижують на 1°C і доводять до 18-10°C. «У здорових дітей закінчують процедуру холодною водою, а у ослаблених – гарячіше». (Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. — М.: «Просвещение», 1991. – с.34).


Ходіння босоніж — один з якнайдавніших прийомів гартування, що широко практикується і сьогодні в багатьох країнах. До того ж відбувається тренування м'язів стопи. Оберігаючи від плоскостопості. Тому рекомендується ходити босоніж по скошеній траві, опалій хвої в лісі і т.п. Починати ходіння босоніж треба в кімнаті, спочатку по 1 хвилині і додавати через кожні 5—7 днів по 1 хвилині, довівши загальну тривалість до 8—10 хвилин щоденно.


Із спеціальних заходів гартування в літній час використовуються повітряні і сонячні ванни, купання в природних водоймищах.


Повітряні ванни застосовуються з метою привчити дітей до безпосереднього зіткнення всієї поверхні тіла з повітрям. При цьому, окрім температури, мають значення вологість і рух повітря. Жарким літом, коли діти весь день ходять тільки в трусиках, особливої необхідності в прийомі спеціальних повітряних ванн немає. Навесні ж, коли ще немає звички до повітря, і в прохолодні дні, які трапляються і в літню пору, вони дуже корисні. Для повітряних ванн вибирають майданчик, захищений від вітру, проводити їх можна на терасі, на відкритому балконі. Дітей роздягають догола або залишають тільки короткі трусики. «Спочатку повітряні ванни продовжуються всього 3—4 хвилини, поступово збільшуючи їх тривалість, можна довести до години». (Латохина Л.И. Как быть здоровым душой и телом //Дошкольное воспитание. — 1999. — N 10.- с.44-45).


Починати процедуру краще в тиху погоду при температурі повітря не нижче 23—24°. Під час повітряних ванн діти повинні бути в русі, в прохолодні дні треба підбирати рухливі ігри, в теплі — спокійні. Можна запропонувати дитині яке-небудь цікаве завдання: кидати і ловити м'яч певна кількість разів так, щоб він жодного разу не впав, прокатати дерев'яний обруч до кінця доріжки, оббігти 2—3 рази навколо дерева.


Сонячні ванни надають на організм дошкільників загальну зміцнюючу дію, підсилюють обмін речовин, підвищують опірність організму до захворювань. У шкірі під впливом сонячних променів утворюються речовини, багаті вітаміном D, що покращує засвоєння солей кальцію і фосфору, особливо важливих для організму, що росте. Перебування на сонці корисно ще тому, що діти звикають переносити теплову дію сонячних променів і відчувають себе бадьоро навіть в жарку погоду. Але після тривалого перебування на сонці у деяких дітей може з'явитися слабкість, дратівливість, іноді поганий сон. Тому необхідно уважно стежити за самопочуттям дітей як під час прийому сонячної ванни, так і після неї. «Місце, вибране для прийому сонячних ванн, повинне бути сухе». (Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. — М.: «Линка – Пресс», 2000. – с. 78).


Протипоказаннями для початку гартування, продовження його, а тим більше для посилення навантаження є гострі захворювання, пониження і навіть зупинка дитини у вазі, підвищення збудливості, дратівливості, скарги на втому, погіршення сну, різко негативне відношення до процедур. Якщо гартуючи процедури були припинені на декілька днів, то після одужання почати треба з температури води на 2—3 - градуса вище, ніж застосовувалася раніше, і приблизно на 1/4 скоротити тривалість процедури, оскільки адаптаційні можливості організму порівняно швидко слабшають. «Гартування водою надає могутню дію на організм дитини, тому для їх проведення треба одержати дозвіл лікаря». (Ефименко Н.Н. Театр физического оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М.: «Педагогика», 1999. – с.89).Розділ 2. Педагогічний опит загартовуючи процедур2.1 Загартування дитячого організму в Україні та за кордоном


Розглянувши деякі загальні теоретичні і методичні питання, перейдемо до викладу практичного досвіду гартування дітей. В Україні, в Києві, в басейні «Малятко», при дитячій клінічній лікарні № 3 практикується плавання грудних дітей (до однорічного віку). Приймаються не тільки здорові діти, але і з різною патологією. Спостереження однозначно показали, що плавання прискорює розвиток дітей, укріплює їх здоров'я, а для хворих є сильним лікувальним чинником (з групи тих, що хворіли видужує до 85%). Число дітей, хворих респіраторними інфекціями, в порівнянні з контрольною групою знизилося в 3 рази, число днів хвороби скоротилося з 10—14 до 3—4 днів, причому процес гартування хворих дітей не припинявся, а лише дещо видозмінювався: зменшувалося фізичне навантаження, але залишалися тим самим і повітряний режим, і полегшений одяг, і щоденні дворазові водні процедури. При такому режимі швидко нормалізувалася температура тіла, зменшилися запальні явища в носоглотці. Велику користь принесло гартування дітей з алергічними захворюваннями, контрастні обливання швидко знімали алергічні прояви.


Одній з причин високої захворюваності дітей в дошкільних установах є низький рівень фізичного виховання і гартування як основи неспецифічної профілактики респіраторних захворювань. Так вважають співробітники Російського Інституту медичної кліматології і відновного лікування Сибірського відділення Академії Медичних наук Росії В. Н. Лучанінова і Н. І. Пола. Для зменшення респіраторної захворюваності у дітей 2—7 років, відвідуючих ясла, — сад, вони практикували контрастні повітряні ванни після денного сну, ходіння по контрастних доріжках босоніж, полоскання зіву грязьовим екстрактом контрастним способом, плавання в закритому басейні взимку і відкритому плескальному басейні літом, заняття фізкультурою на вулиці круглий рік. Сухоповітряні ванни (сауни) призначали як спеціальну гартуючу процедуру з подальшим обливанням морською водою і як лікувальну процедуру при початкових симптомах ОРВІ. (Див. Попов С.В. Валеология в школе и дома.- СПб.: «СОЮЗ», 1997.- с56).


В результаті порівняльної оцінки виявилося зниження частоти респіраторних захворювань по дитячій установі на 43%, а тривалість хвороби зменшилася з 9 до 5 днів. Вони вважають, що можна було б досягти вищого результату при індивідуалізації методів, вдосконаленні контролю, обліку кліматичних умов регіону, активній участі батьків.


Повчальний і інший досвід. Тюменська область Росії — суворий край. Проте корінне населення міста Ханти-Мансійська стійко переносить холод. Простудні захворювання не дуже часты. Але тут чотири п'яті населення — вихідці з європейської частини Росії. Вони і їх діти часто хворіють, хоча одягаються тепліше, ніж місцеві жителі. Більшість недуг — простудні. На цьому несприятливому природному фоні яскраво виділяється робота дитячого саду геологів Назимськой експедиції «Казка». Вихователі саду знайшли контакт з батьками, переконали в користі гартування і фізкультури. Запропонували їм обладнати в квартирах спортивні куточки. Рекомендували водити дітей в сад і назад три автобусні зупинки пішки в будь-яку погоду, решта відстані — по самопочуттю. Програму по фізкультурі, передбачену для дитячих садів, тут доповнили, вводили поступово, перевіряючи на власних дітях. У режим дня дитячого саду ввели три фізкультпаузи, уранішню гімнастику, контрастні ванни, сон з відкритими фрамугами в будь-яку погоду; літом — обливання з лійки з поступовим зниженням температури води, ходьбу босоніж по підлозі перед тихою годиною і після нього. Прикроватні килимки прибрали. Спочатку деякі «засопіли». Батьки стали виражати протест: чи не круто почали? Але працівники саду доводили: йде адаптація малюків до нових умов. Ті, кого від першого «апчхи» не заховали в кімнату із закритими кватирками, стали стійкішими до протягів, вологої погоди, низької температури. Літом діти справляють свято «Мойдодир» з обливаннями і рухомими іграми, взимку — багатоборство з лижною естафетою, сніжним боєм, метанням сніжків голіруч, гімнастичними вправами. І ще багато інших гартуючих процедур застосовують в цьому дитячому саду. В результаті діти практично перестали хворіти. («Спортивная жизнь России». — 1997.- № 10.- с.34-37).


В Росії помітних оздоровчих результатів досягли і вихователі дитячого комбінату № 93 Калузького електромеханічного заводу. Почавши гартувати дітей мінімальними холодними дозами, вони поступово виробили у них надійний імунітет до простудних і іншим захворюванням. Дітей цього комбінату з ясельного віку привчають ходити босоніж по лінолеуму, а з настанням зими — по снігу, починаючи з мікродоз. Обливають водою, спочатку кімнатної температури, потім прямо з-під крана. Гартування проводиться на тлі загальнофізичних розвиваючих вправ. Всі вихованці займаються уранішньою гімнастикою і фізкультурою. Не дивно, що за останні роки в саду практично не знають хвороб. (Див. Зановский Ю. Ф. Двигательная активность и закаливание — ведущие факторы укрепления здоровья ребенка.— Дошкольное воспитание. — 1998.- №8.- с. 45—51).


Гартування дітей молодшого шкільного віку як важливий елемент системи фізичного виховання успішно застосовується в Уфі кандидатом педагогічних наук Ф. Р. Бахтіяровим. Були утворені 3 досвідчених групи з дітей 7—8 років, які займалися в секції загальної фізичної підготовки і гартування. Як гартуючи процедури використовувалися контрастно-повітряні ванни, ходіння босоніж, водні процедури (полоскання носоглотки водою з-під крана, обтирання, обливання, контрастний душ, перебування в сауні і купання в басейні). Початкова температура води (25°С) через 7 днів знижувалася на градус, а тривалість процедури поступово збільшувалася з 1 до 5 мін з подальшим обтиранням тіла махровим рушником і поступовим переходом на обсихання повітрям. Гартування водою, повітрям і сонячною радіацією у поєднанні з фізичною підготовкою привело до зниження простудних захворювань в 2,7 разу в порівнянні з даними контрольних груп.


В місті Старий Оскіл функціонує клуб гартування дітей шкільного віку «Оськольські моржата». У клуб приймаються діти з 7-річного віку. Більшість з них перехворіла до цього різними простудними захворюваннями. Система гартування включає ходіння босоніж удома і по грунту, полоскання ніг в холодній воді двічі в день по 2—3 мін, ігри на повітрі і обтирання тіла теплою або прохолодною водою з поступовим пониженням температури. Літом — обов'язкові уранішні пробіжки в спортивних трусах, босоніж, купання у відкритому водоймищі 1—2 рази на день. У холодний період — обливання, душ або ванна, обтирання тіла снігом, купання в ополонці 3 рази в тиждень по 5—20 с., короткочасний біг босоніж по снігу. Як домашнє завдання — щоденні «топтання» в тазі з крижаною водою і щебінкою на дні, від 1 до 5 хвилин. Один раз в тиждень хлоп'ята відвідують парну лазню з контрастним душем. Після року регулярних занять діти, як правило, перестають хворіти на гострі респіраторні захворювання.


Велика увага гартуванню дітей приділяється Пермським клубом «Камські моржата». У групи «моржат» зараховуються діти до 16 років тільки з батьками, чому передує ретельне медичне обстеження і дозвіл лікаря-педіатра. За дітьми встановлюється постійний контроль лікарями — громадськими діячами клубу. Батьки ведуть щоденник стану дитині. Крім того, діти щомісячно контролюються дільничними педіатрами. Під час медичного обстеження проводяться вимірювання зростання, маси тіла, об'єму грудної клітки, динамометрії, життєвої місткості легенів, реакції серцево-судинної системи на навантаження. Всі холодові навантаження для дітей даються індивідуально, з урахуванням віку і стану організму.


Гартування починається з найменших, абсолютно безпечніших, холодних доз, із застосуванням води від 30 до 20°С, з поступовим збільшенням холодних навантажень у міру адаптації дитини до холоду. Купання дошкільників в ополонці не практикується, оскільки вважається, що екстремальні навантаження дітям не потрібні і можуть завдати шкоди здоров'ю. Дбайливе, уважне відношення до дітей з боку активу клубу викликає довіру у батьків, і вони охоче відвідують клуб і гартуються разом з своїми дітьми. Все це дало позитивні результати: захворюваність дітей знизилася на 65%.


Клуб проводить також виховну роботу серед його членів, приділяючи велику увагу правильній поведінці, поводженню із старшими, формуванню елементарних початків етики і естетики, комуністичної моральності, потреби у фізичному вдосконаленні.


У Республіці Латвія, в Ризі, при 5-ій дитячій поліклініці відкрита водолікарня для дітей з 2—3-тижневого віку до 1,5 років. Здорові діти відвідують водолікарню 1 раз в тиждень, одержують завдання додому, перевіряється засвоєння практичних навиків по навчанню плаванню дітей батьками, виправляються помилки. Хворі діти, залежно від свідчень, відвідують басейн не рідше за 3 рази в тиждень. Всі діти одержують загальний масаж, ЛФК, а хворі — додатково підводний масаж за допомогою апарату «Аква-віброн» і точковий масаж. Для гартування використовується зниження температури води з 36°С до 28°С, причому зниження температури починається з другого місяця життя, кожні два тижні на 1С. В кінці занять обов'язкове обливання стоп холодною водою 8—8,5°С з-під крана. В результаті захворюваність у «плаваючих дітей» зменшилася в три рази в порівнянні з їх однолітками, а хвороба протікає значно легше. Для підвищення ефективності гартування тут створили дітям сприятливий емоційний фон.


У Білорусії почали масове гартування дітей в яслях-саду № 152 Мінські заводи Мінмедпрепаратів. У комплекс гартування включили щоденну уранішню гімнастику в полегшеному одязі при відкритих вікнах (при плюсовій температурі) і відкритих фрамугах (при мінусовій), прогулянку в будь-яку погоду, перебування хлоп'ят в постійно провітрюваному приміщенні, фізичні вправи босоніж, полоскання горла прохолодною водою, водні процедури.


Діти до 3 років після сну в ліжках роблять 2—3 вправи, босоніж бігають по підлозі в груповій кімнаті, грають, потім топаючим кроком ходять по вологій доріжці або вологій ковдрі і ребристій дошці. Діти старше за 3 роки після денного сну в трусиках і чешках на босу ногу біжать в добре провітрений (4-15°С) зал, де виконують фізичні вправи протягом 10—12 мін, під музику. Потім повертаються в групове приміщення і обтирають тіло рукавичкою, змоченою водою +10°С. При цьому обов'язково дотримується індивідуальний підхід, поступовість і послідовність. В результаті різкого знизилася захворюваність.


Хотілося б звернути особливу увагу на те, що навіть найпростіші, легені і всім доступні водні процедури дають чудовий результат. На побережжі Балтійського моря, в містечку Любмін (Федеральна Республіка Німеччина) в одному з дитячих садів діти гартуються таким чином: роздягнені до боягузів, ставали в круг, одягали мокрі рукавиці і починали хоровод. Кожна дитина розтирала спинку попереду того, що йде. Так продовжувалося декілька хвилин. Потім починалася нова гра. На підлозі ставили шість тазів з холодною і теплою водою. У перший, третій і п'ятий таз наливалася тепла вода, в другий, четвертий і останній — холодна. Діти переступали з одного тазу в іншій, по декілька заходів. І так щодня. У іншому дитячому саду міста нічого подібного не роблять. В результаті захворюваність ОРЗ і грипом в першому в 4 рази менше, ніж в другому.


Останніми роками в деяких країнах світу намітилася тенденція перенести методику гартування купаннями в ополонці дорослих на немовлят і дітей дошкільного віку. Виникають різні клуби, де практикується таке гартування. Керівники цих клубів пропагують свій особистий досвід, видаючи його за універсальний, і навіть створюють свої філіали в різних містах, що викликає у багатьох тривогу за здоров'я дітей. Заохочувати механічне наслідування дорослим не слід. І не один ризик (який, безумовно, є) завдати шкоди дитині повинен стримувати від купань дітей в ополонці.


Любмінській досвід у ФРН і приклади множини інших свідчать, що є багато і інших, всім доступних, безпечних і разом з тим ефективних процедур, здатних надійно і всесторонньо загартувати дитячий організм. Якщо навіть на хвилину визнати, що для гартування дітей раннього віку потрібна крижана вода, то і в цьому випадку ополонка просто не потрібна, оскільки ополонка не має ніяких переваг в гартуванні малюків порівняно з домашньою ванною. Ополонка і ванна з не підігрітою водою дають практично однакове холодове навантаження за один і той же час: якщо холодове навантаження крижаної води (0 або +1°С) прийняти за 100%, то водопровідна вода без підігріву (4—6°С) складає 80%. Крім того, ванна має певні переваги. Вона дозволяє точніше дозувати холодове навантаження, забезпечує ефективніше (контрастне) гартування (холодна ванна і гарячий душ), виключає небезпеку переохолодження холодним і вологим атмосферним повітрям і вітром. Кімнатна температура створює комфортні умови для дитини після процедури гартування.


Отже, ополонка практично нічого не може дати дитині понад те, що дають ванна і душ, а нашкодити може значно більше. Тут вірогідніше психічний зрив (переляк) і фізіологічний зрив (переохолодження) в результаті перевантаження життєвих систем дитини, що не окріпнули. Для гартування найменших найбільш ефективною є методика професора І. А. Аршавського, що допускає оптимальне холодове навантаження, у поєднанні з методикою 3. П. Фірсова, відомою під назвою «раніше плавати, чим ходити». (Фирсов 3. П. Плавать раньше, чем ходить.— М.: «Педагогіка», 1978.- с.24). Ці методики дають дітям хороший гарт, міцне здоров'я і правильний розвиток. Гартування ж грудних дітей купаннями в ополонці, яке вельми енергійно рекламується окремими войовничими дилетантами, не можна рекомендувати, тим більше для масового впровадження, хоч би тому, що воно не вийшло із стадії експерименту, який до того ж проводиться стихійно, без медичних спостережень, без наукової постановки.


Слід додати, що практика купання дітей дошкільного віку в ополонці невелика і є більше рекламною, чим оздоровчою. Сумісні заняття батьків і дітей в процесі фізичного виховання і гартування — важливий чинник об«єднання, оздоровлення сім»ї, зміцнення етичного клімату, створення здорових традицій, загальних інтересів, сприяючий підвищенню ролі батьків у вихованні майбутнього громадянина.


2.2 Робота з батьками педагогічного колективу дитячого садка


Знайомлячи молодих тат і мам з програмою фізичного виховання і її вимогами, вихователі дитячого садку нерідко натрапляють на недовір'я з їх боку. Вони заявляють, що діти маленькі і не можуть виконувати вказані вправи. Іноді вони категорично забороняють проводити фізкультурні заняття у фізкультурній формі, а простудні захворювання поясняють тим, що дітей в осінньо-зимовий період виводять на прогулянку.


Тому треба приділити особливу увагу ознайомленню батьків з постановкою фізичного виховання в дитячому саду. Треба скласти перспективний план роботи з батьками. «На медико-педагогічній нараді, де присутні і члени батьківського комітету, затвердити план заходів, намітити форми і методи роботи». (Быкова Н.Г. Работа с родителями по формированию культуры здорового образа жизни старшего дошкольника в деятельности «открытого» ДОУ // Краевая научно-исследовательская лаборатория по проблемам формирования современной личности в поликультурной среде: Сб. матер. / Общ. ред. В.Н.Гурова, А.Е.Шабалдаса, Л.Н.Харченко, С.В.Степанова. – Ставрополь: Изд-во СКИПКРО, 2005. – Вып. 21. – с. 41).


Кожен навчальний рік треба починати з практичного семінару для різних груп батьків. Проводити такі семінари: «Особливості фізичного і психічного розвитку дітей дошкільного віку», «Організація занять фізичною культурою в дитячому саду і в сім'ї», «Проведення рухомих ігор і занять фізичною культурою в літній час» та ін.


Перед проведенням семінарів вихователі знайомлять батьків з особливостями фізичного розвитку дітей. Одночасно лікар проводить індивідуальні бесіди з батьками, під час яких розповідає і про відхилення у фізичному розвитку дітей. Через санітарний бюллетень знайомить батьків з рекомендаціями по гартуванню і розвитку рухів. Вихователі роблять підборку статей з даного питання і оформляли теки — пересування. Батькам показують фізкультурні заняття і прийоми навчання деяким видам основних рухів, фізкультурне устаткування, яке можна використовувати в домашніх умовах. Дають поради по проведенню фізкультурних занять в суботні і недільні дні.


Наприклад, до конференції на тему «Формування стійкого інтересу до занять по фізичній культурі» можна підготували для показу батькам фізкультурні заняття, рухомі ігри. Можуть бути оформлені тематичні виставки «Одяг і здоров'я дітей», «Сонце, повітря і вода — наші вірні друзі», які сприяють підвищенню активності батьків, — учасників конференції. Активну участь в підготовці і проведенні конференції повинен брати батьківський комітет, який допоможе підготувати виступу про досвід фізичного виховання в сім'ї.


Подивившись підготовлені вихователями заняття, побачивши спритність, швидкість і уміння дітей, познайомившись з діаграмою їх зростання і збільшення ваги за рік, батьки ще раз переконаються, що систематичні заняття фізкультурою приносять велику користь. Після конференції вони стануть уважніше прислухатися до рекомендацій вихователів, радитися з ними, пропонувати свою допомогу у виготовленні устаткування. Участь батьків в устаткуванні ділянки викличе у дітей відчуття гордості, сприяє підвищенню їх інтересу до фізкультурних занять. До системи роботи дитячого садку повинна міцно увійти уранішня гімнастика, яка повинна проводиться з музичним супроводом. У весінньо — літній період і восени гімнастика проводиться на ділянці у супроводі баяна.


Щоб познайомити батьків із структурою уранішньої гімнастики, треба запросити їх бути присутніми при її проведенні. Вихователі розробляють зразкові комплекси уранішньої гімнастики на суботні і недільні дні, з вказівкою дозування, поступового ускладнення вправ, проводять практичний показ виконання деяких вправ. Даючи рекомендації батькам по проведенню уранішньої гімнастики, треба звернути їх увагу на необхідність створення і дотримання санітарно-гігієнічних умов.


Паралельно треба проводити роботу по вихованню у дітей інтересу до фізкультурних занять. У цих цілях можна використовувати різноманітні ігрові вправи і завдання. Наприклад, можна пропонувати дітям бути схожим, «як велетень», «як карлик», «як собачка на задніх лапках», включая ходьбу з високим підняттям колін, як «цирковий кінь», стрибки на одній нозі — «хворий горобець», такі вправи, як «Іван — покиван, піднімися», «Повітряний велосипед». У заняття можна включати і вправи з елементами змагання.


Особливе значення треба надавати організації роботи по фізичній культурі літом. В кінці травня можна познайомити батьків із зразковим планом оздоровчих заходів, поміщаючи його в батьківському куточку. Вони внесуть свої пропозиції, і план затверджується на спільному засіданні педагогічної ради і батьківського комітету. У план включаються виїзди на морі, в ліс, в гори, підготовка і проведення спортивних свят. Батьківський комітет призначає відповідальних, які спільно з адміністрацією організовують проведення всіх літніх оздоровчих заходів.


Треба серйозно готуватися також до спортивних свят. Активну участь в їх підготовці і проведенні беруть батьки. Разом з дітьми вони бігають, долають різні перешкоди, проходять по мосту, що коливається, беруть участь в іграх. Проведення спортивних свят позитивно впливає на вдосконалення рухових навиків, виховання фізичних і морально-вольових якостей дітей, інтересу до фізкультури. Літом батьки часто виїжджають з дітьми до моря, в гори. Можна познайомити їх з комплексом фізичних вправ, які можна виконувати з дітьми в лісі, на воді. У нього входять різні вправи в природних умовах типу: пройти по лужку, високо піднімаючи коліна, пробігти між кущами і деревами, піднятися на гору і спуститися з неї, пройти і пробігти по рихлому піску, пройти по колоді, покладеній через струмочок, пролізти під низько нахиленими гілками дерева. Вправи, що проводяться під час прогулянок, створюють можливість не тільки виробити у дітей міцні рухові навики, але і використовувати їх в різних життєвих ситуаціях. Систематична робота з батьками дає позитивні результати. Якщо раніше батьки не знали, чим заповнити дозвілля дітей, і зловживали видовищними заходами, то тепер стануть проявляти велику ініціативу в організації відпочинку дітей. Організація туристичних походів, заняття фізкультурою і сумісні ігри дорослих і дітей буде сприяти підвищенню авторитету батьків, з'являться сильним стимулом у вихованні інтересу дітей до фізичної культури, будуть сприяти формуванню їх характеру.Висновки


В даній курсовій роботі ми розглянули різні аспекти гартування дітей дошкільного віку. Розуміння даної проблеми тісно пов'язане з вивченням фізіологічних механізмів адаптації дітей до чинників середовища і фізичних навантажень. Саме завдяки усесторонньому науковому аналізу механізмів адаптації дитини, що розвивається, можна оцінити значущість гартування, зробити його ефективним засобом в зниженні захворюваності дітей.


Методи гартування дітей повинні наближатися до природних і специфічних для кожного віку фізіологічних реакцій. Іншими словами, методи гартування по можливості повинні копіювати натуральні функції дитини.


Фізіологічні дослідження, виконані в найостанніший час, виявили і інші особливості організму, що ріс і розвивався, які можуть бути використані при гартуванні дітей. В умовах екстремальних дій на організм дитиною використовуються не тільки ті адаптивні реакції, які сформувалися до теперішнього моменту часу, але і ті, які були на попередніх етапах онтогенезу. При цьому організм використовує весь арсенал засобів — і що є у нинішній момент часу, і забуті, такі, що знаходяться в латентному стані. Використання стародавніх механізмів функціонування з метою подолання екстремальних дій на організм у здорових дітей відбувається впродовж короткого проміжку часу. В тому випадку, якщо подібні зміни збільшуються за часом, лікар розцінює їх як показник відхилення від норми дії гартуючого чинника.


Розробка методів гартування в даний час неможлива без урахування стану здоров'я дитини (рівня його здоров«я). Переоцінка або недооцінка рівня здоров»я може звести нанівець найсучасніші методичні прийоми, більш того, може навіть понизити рівень здоров«я дитини. Подальша розробка діагностики здоров»я здорових дітей, їх схильності до виникнення різних захворювань, адаптивних можливостей організму, очевидно, дозволить адекватніше підбирати і гартуючи дії, уникнути зривів в стані здоров«я. В зв»язку з цим особливе значення має діагноста стану нервової системи, оскільки відомо, що неврози є, очевидно, істотними сприяючими чинниками у виникненні простудних захворювань. Гартування дитячого організму дозволить не тільки уникнути або зменшити «простудні» захворювання, але і понизити прояв неврозів і тим самим розірвати порочний круг у виникненні простудних захворювань. Одержали наукове обґрунтування цілорічні заняття фізкультурою на відкритому повітрі. Цей метод вимагає чіткої організації в проведенні занять, вищої кваліфікації вихователів, медичного персоналу. З кожним роком збільшується кількість методів гартування, відбувається їх вдосконалення.


Необхідно привернути увагу педагогів до необхідності помножити свої зусилля в зниженні захворюваності дітей науково обґрунтованими методами попередження простудних захворювань. Науково обґрунтовані методи гартування проводяться в основному в лікувально-профілактичних установах, дошкільних установах — дитячих садах і яслах. Завдання зміцнення здоров'я дітей в колективах привело до необхідності вдосконалення групових методів гартування. Для цього розроблені раціональні методи фізичних вправ, в дитячих садах створюються відкриті і закриті плавальні басейни, сауни, зали для занять фізичною культурою, ігрові майданчики. Проводиться профілактика методами рефлексотерапії.


За допомогою цих пристроїв і методів можна підвищити рівень здоров'я дітей. З кожним роком збільшується арсенал засобів для гартування, з'являються нові, ширші можливості для його проведення.


Важливо, щоб все це було використано для зниження дитячої захворюваності. От чому необхідно знайти такі механізми організації праці персоналу в дошкільних і лікувально-профілактичних установах, стимули в їх роботі, які змогли б підвищити їх чутливість до впровадження нових ефективніших методів профілактики, понизити формальне відношення до цієї дуже потрібної профілактичної роботи. Кінцевий результат її — істотне зниження дитячої простудної захворюваності і збільшення корисної зайнятості батьків на виробництві. Як тимчасова міра досягнення цього результату нами запропоновано створення на базі дитячих дошкільних установ медичних стаціонарів для лікування простудних захворювань. У цьому стаціонарі дитячого саду або ясел, так само як в ізоляторі піонерських таборів, знаходяться діти з простудними захворюваннями. Крім цього, в стаціонарі доліковуються діти, будинки, що не долікувалися, і виписані із залишковими явищами в дитячий сад або ясла. У цих стаціонарах проводиться не тільки лікування, але і мінімальні гартуючи заходи, що направлене на швидке повне одужання дитини. Іншими словами, нові форми організації лікувально-профілактичної роботи в дитячих дошкільних установах дозволять істотно збільшити корисну зайнятість батьків на виробництві, понизити тривалість простудних захворювань і, зрештою, її істотно зменшити.


Останніми роками збільшилася кількість нетрадиційних методів гартування, які розповсюджуються через засоби масової інформації. Багато хто з них не пройшов належного медико-біологічного контролю і не дозволені до впровадження в практику. Разом з тим деяка частина населення використовує такі форми гартування. Діти, що гартуються цими методами, заслуговують особливого контролю з боку лікаря. При тривалому здійсненні гартування з великими фізичними навантаженнями необхідно звертати увагу на такі небажані наслідки адаптації, як незбалансоване зростання і розвиток органів і систем. Велика кількість експериментальних і клінічних даних показує, що при надмірних фізичних навантаженнях функціональна система підтримки газового складу крові адаптується досить добре, але за рахунок інших функціональних систем, які починають істотно відставати в розвитку.


Такий незбалансований розвиток несприятливий дли розвитку дитини і може бути причиною виникнення патологічного процесу. В зв'язку з цим важливо звернути увагу на те, що в умовах неоптимального гартування, надмірних гартуючих дій можуть мати місце або тенденції незбалансованого розвитку. Не можна вважати за доцільне використання фізичних чинників для надмірного прискорення розвитку дітей в збиток гармонійному становленню діяльності різних функціональних систем дитини.


Гартування може бути справді невичерпним джерелом примноження здоров'я дітей з найранішого віку. Правильне використання методів гартування, належний лікарський контроль за їх проведенням, очевидно, здатні допомогти корінному оздоровленню дитячого населення, підвищити ефективну зайнятість їх батьків в суспільно корисній праці, поліпшити виробничі і соціальні умови життя.Список використаних джерел та літератури


1. Аркин Е.А. Физическое воспитание в детском саду.- М.: «Наркомпрос РСФСР», 1941.


2. Быкова Н.Г. Работа с родителями по формированию культуры здорового образа жизни старшего дошкольника в деятельности «открытого» ДОУ // Краевая научно-исследовательская лаборатория по проблемам формирования современной личности в поликультурной среде: Сб. матер. / Общ. ред. В.Н.Гурова, А.Е. Шабалдаса, Л.Н.Харченко, С.В.Степанова. – Ставрополь: Изд-во СКИПКРО, 2005. – Вып. 21. – с. 41.


3. Быкова Н.Г. Формирование здорового образа жизни старшего дошкольника в психолого-педагогических исследованиях // Краевая научно- исследовательская лаборатория по проблемам формирования современной личности в поликультурной среде: Сб. матер. / Общ. ред. В.Н.Гурова, А.Е.Шабалдаса, Л.Н.Харченко, С.В.Степанова. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004.– Вып. 16. – с. 48-52.


4. Вільчковский Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.


5. Воронцова И.М., Беленький Л.А. Закаливание детей с применением интенсивных методов. Метод. рекомендации. — СПб., 1990.


6. Гориневский В. В. Избранные произведения. Том 1. Под общей редакцией В.В. Гориневской.- М.: «Физкультура и спорт», 1951.


7. Ефименко Н.Н. Театр физического оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М.: «Педагогика», 1999.


8. Зановский Ю. Ф. Двигательная активность и закаливание — ведущие факторы укрепления здоровья ребенка //Дошкольное воспитание. — 1998.- №8.- с. 45—51.


9. Змановский Ю.Ф., Кузнецова .Н. Комплексное закаливание в дошкольных учреждениях: методические рекомендации. — Нижний Новгород.: «Дубрава», 1992.


10. Зыбелин С. Г. Избр. произведения. М.: «Педагогика», 1954.


11. Колгушкин А.Н., Короткова Л.И. Лекарство от простуды.- М.: «Знание», 1989.


12. Криворучко Т. С. Особенности физического развития детей и подростков.- Кишинев: «Педагогика», 1976.


13. Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. — М.: «Линка – Пресс», 2000.


14. Лаптев А.П. Гигиена: Учебник для техникумов физ. культ.- М.: «Физкультура и спорт», 1983.


15. Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье. М.: «Медицина», 1991.


16. Латохина Л.И. Как быть здоровым душой и телом //Дошкольное воспитание. — 1999. — N 10.- с.44-45.


17. Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. — М.: «Просвещение», 1991.


18. Мое водолечение : [Пер. с нем.] / Себастьян Кнейп ; Ставроп. краев. ком. Всесоюз. о-ва Красного Креста.- Ставрополь.: «АСОК-ПРЕСС», 1991.


19. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду.— М.: «Педагогика», 1978.


20. ПодшибякинА. К., Кайро И. А., Лебедь В. Л. Новое в закаливании детей.— В кн.: Медицинские проблемы физической культуры. Киев: «Медицина», 1982, вып. 8, с. 38.


21. Попов С.В. Валеология в школе и дома.- СПб.: «СОЮЗ», 1997.


22. Саркизов – Серазини И.М. Спортивный массаж.- М.: «Физкультура и спорт», 1957.


23. Сперанский Г., Заблудовская Е. Закаливание ребенка раннего и дошкольного возраста.- М.: «Медицина», 1964.


24. Спирина В.П.Закаливание детей.- М.: «Просвещение», 1978.


25. «Спортивная жизнь России». — 1997.- № 10.- с.34-37.


26. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей: материалы конференции.- Дубна, 1992.Додаток 1


Процедура Час проведення Тривалість
до 3-х років 3 — 7 років
Прогулянка і ігри на повітрі Вранці і вдень Восени і зимою не рідше за 2 рази по 2 години; літом 6—8 годин Восени і зимою по 2—2,5 години; літом якомога довше
Денний сон на повітрі Вранці або після обіду Грудним дітям 2—3 рази по 1,5—2 години; старшим — 1 раз 1 раз по 1,5— 2 год.
Повітряні ванни Вранці або після денного сну Восени і зимою в кімнаті 2—3 рази по 2—15 хв. і довше; літом на повітрі 30—60 хв.. Восени і зимою в кімнаті, починати з 5— 10 хв. до 30— 60 хв. 2 рази. У поєднанні з гімнастикою, іграми літом світлоповітряні ванни 10— 60 мін і довше
Сонячні ванни У середній смузі 9—11 ч Для дітей старше за рік починати з 1— 2 хв. до 20 хв. (на всі сторони тіла) 4—40 хв. (на всі сторони тіла)
Обтирання Рано вранці або до денного сну 1—2 хв. 2—3 хв.
Обливання Вранці після гімнастики, повітряної і сонячної ванни (літом) 30—40 хв. 40—90 хв. (залежно від віку)
Душ Вранці перед їжею або перед денним сном Після 1,5 року по 30—40 с. Не довше 90 с.
Купання в річці, озері 9—11 ч Після 2 років по 2—6 хв. 6—8 хв.
Масаж і гімнастика для грудних дітей Вранці через 40—60 мін після їжі 1—2 рази по 5—10—12 хв. залежно від віку -------

Додаток 2


Зразкова температура води для вологих обтирань дітей, градусів.


Вік Початкова Гранична
Взимку Літом Взимку Літом
3—6 місяців 36 35 30 28
7—12 місяців 34 33 28 26
1 —3 роки 33 32 26 24
4—5 років 32 30 24 22
6—7 років 30 28 22 18-20

Додаток 3


Зразкова температура води для обливання дітей, градусів.


Вік Початкова Гранична
Взимку Літом Взимку Літом
9—12 місяців 36 35 30 28
1 —3 роки 34 33 28 24-25
4—5 років 33 32 26 22-24
6—7 років 32 30 24 20-22Скачать бесплатно реферат на тему Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників
Рейтинг: 0 Голосов: 0 958 просмотров