Складні випадки правопису великої букви

13 марта 2013

План заняття №5

Тема заняття:

Складні випадки правопису великої букви


Мета заняття:

Дидактична

повторити та закріпити правила правопису, навчитися складати таблиці, укомплектувати теоретичний матеріал

Виховна –


виховувати повагу до слова

Розвиваюча –


Розвивати мислення, уміння виділяти основне
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Виконання вправ
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:

Обов’язкова:


Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.


Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К., 1995 Український правопис.-К., 1994.


Додаткова:


Збірник диктантів.-Д., 1999.


Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10–11 кл.-К., 1998.


Орфографічний словник української мови. – К., 1999.


Технічні засоби навчання комп’ютер

епіграф: Не ганьби все підряд без пуття,


Бо на світі той наймудріший,


Хто найдужче любить життя.


В. Симоненко


Хід заняття


великий літера правопис власний


1. Організаційний момент


1.1 Привітання студентів. Перекличка.


1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.


2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття


3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)


4. Актуалізація опорних знань – пригадуємо правила, вивчені в школі


З великої літери пишуться:


1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання, що стоять у кінці попереднього речення: Ой яка чудова українська мова! Де береться все це, звідкіля і як? Є в ній ліс – лісок – лісочок, пуща, гай, діброва, Бір, перелісок, чорноліс, Є ще і байрак (Підс.). Шопена вальс… Ну хто його не грав і хто не слухав? (Рил.).


2. Перше слово після знака оклику, яким відокремлюється звертання: Прекрасний Києве на предковічних горах! Многострадальному хвала тобі, хвала! (Рил.).


3. Слово, що йде за знаком оклику після вигуку: Ой горенько! Косо моя/ Косо моя золотая! (Л. Укр.).


4. З великої букви пишуться ремарки, які вказуюсь на ставлення слухачів до якоїсь особи, інші ремарки, %) стоять після закінченого речення: Мова – категорія Загальнонародна, вона характеризує відмінності народів, а не суспільних класів («Сучасна українська літературна мова»). Мова є духовне надбання усього народу, всієї нації… (Там же); Катря. Мамо, цитьте! (Прислухається). Хтось іде до нас; може, лікар? (Біжить з тривогою; дивиться за ворота) (Стар.).


Примітка. З великої букви також пишеться перше слово рубрики тексту, якщо кожна рубрика закінчується крапкою; перше слово прямої мови після двокрапок; початкове слово постанови, резолюції, протоколу; після двокрапки за словами «Слухали», «Ухвалили» в про-токолі. (Довідкова література з цього питання: «Український правопис», «Довідник з українського правопису».)


Велика буква у власних назвах


1. З великої букви пишуться індивідуальні імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей, назви дійових осіб байок, казок, драматичних творів. У подвійних (потрійних і т.д.) іменах і прізвищах з великої букви пишеться кожне слово (окремо або через дефіс): Іван Якович Франко, Артем (Федір Андрійович Сергєєв), Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка), Ярослав Мудрий, Зіновій-Богдан, Мавка, Перелесник, Лебідь, Щука і Рак, Івасик-Телесик, Дід Мороз, Хо, Вернигора, Квітка-Основ'яненко, Вольфґанґ-Амадей, Франклін Делано Рузвельт, Вільгельм Фрідріх Гегель.


Примітка.


З малої букви пишуться імена, які вживаються як загальні назви людей: меценат, робінзон, донжуан. Коли власні імена ще не втратили свого індивідуального значення, але вживаються як загальні, то пишуться з великої букви: наші майбутні Макаренки і Сухомлинські. Назви одиниць виміру, конкретних предметів, утворені від власних імен, пишуться з малої букви: ампер, ом, кулон, дизель (двигун), рентген (апарат, процедура), максим (кулемет), френч (одяг). Скорочені позначення одиниць виміру пишуться з великої букви: А – ампер, К – кельвін, Н – ньютон.


2. У романських і германських прізвищах та іменах артиклі, прийменники, частки ван, да, дас, де, даль, дер, дю, ла, ле, фон тощо пишуться з малої букви і окремо від інших складових частин: Людвіг ван Бетховен, Леонардо да Вінчі, Лопе де Вега, Женні фон Вестфален, фон дер Штольц.


Примітка.


Артиклі, прийменники, частки пишуться з вели кої букви, якщо вони разом з другою частиною становлять одне слово (Вандервальде, Декорт, Дюбуа, Лафонтен, Фонвізін), якщо в мові-ори-гіналі пишуться з великої літери (Ле Корбюзье, Де Голль).


3. В арабських, тюркських та інших східних назвах осіб з великої букви пишеться початкова частка Ібн: Ібн Сіна, Ібн Русте.


Частини власних імен аль, аш, ас, ад, ель, ес, бей, бек, заде, зуль, паша, шах, огли, оглу пишуться з малої букви і, як правило, через дефіс: аль-Біруні, Омар-аш-Шаріф, Ібрагім-бей, Турсун-заде, Ізмаїл-паша, Мелік-шах, Кер-огли, ес-Зайят.


4. Усі частини корейських, в'єтнамських, бірманських, індонезійських, японських прізвищ та імен пишуться окремо і з великої букви: Кім Ір Сен, Хо Ші Мін, Нгуєн Конг Хоан, Наборі Семи, Курахара Корехіто.


5. З великої букви пишуться індивідуальні міфологічні та релігійні найменування: Прометей, Молох, Перун, Зевс, Венера, Магомет, Будда. Якщо міфологічні індивідуальні назви вживаються як загальні, то пишуться з малої букви (аполони і венери), з малої букви пишуться також видові міфологічні назви (русалка, муза, німфа, сирена).


6. З великої букви пишуться умовні власні імена в договорах і актах: Договірні Сторони, Уряд, Надзвичайний і Повноважний Посол, Автор.


7. З великої букви пишуться присвійні прикметники, якщо вони виражають індивідуальну належність людині: Вірин, Галин, Олексіїв, Петренків.


Присвійні прикметники, що входять до складу назв, які мають значення «пам'яті», «імені», також пишуться з великої букви: Шевченківська конференція, Макаренківські читання.


Присвійні прикметники пишуться з малої букви, якщо мають у своєму складі суфікс – ськ – чи входять до складу фразеологічних одиниць: франківські рукописи, горьківський стиль, гордіїв вузол, піфагорова теорема, сізіфова праця.


8. З великої букви пишуться клички тварин: Рябко, Мурка, Каштан, Гнідий, Лиса, Ряба. Назви порід тварин пишуться з малої букви: білий леггорн, азербайджанський гірський меринос, сибірська лайка, вівчарка, пінчер.


9. У спеціальній літературі з великої букви пишуться назви сортів рослин: Білий налив, Шпанка рання (вишні), Лісова красуня (груші), Ренклод (сливи).


10.3 великої букви пишуться астрономічні назви: Земля, Місяць, Сатурн, Венера, Юпітер, Великий Віз, Велика Ведмедиця, Чумацький Шлях.


11. Назви частин світу у прямому значенні пишуться з малої букви: схід, захід, північ, південь, південний захід, північний схід тощо. Якщо ці назви входять до складу територіальних найменувань, то пишуться з великої букви: Далекий Схід, країни Заходу, Південне Полісся, народи Крайньої Півночі.


12. Назви морів, озер, річок, гір тощо, крім родових назв, які вживаються у прямому значенні, пишуться з великої літери: Антарктида, Говерла, Москва-ріка, озеро Світязь, Скандинавський півострів, Північний полюс, Чорне море.


Якщо складова частина найменування втратила своє пряме значення, то пишеться з великої літери: Великі Луки, Ясна Поляна, Булонський Ліс, Золотий Ріг.


Службові слова, що входять до складних географічних найменувань, пишуться з малої літери і виділяються дефісом: Комсомольськ-на-Амурі, Ростов-на-Дону, Ріо-де-Жанейро, Па-де-Кале.


13. У назвах геологічних і водних басейнів, родовищ корисних копалин неродові назви пишуться з великої букви: Дніпровський басейн, Кременчуцьке водосховище, Курська магнітна аномалія, Волго-Донський канал, Чіатурське родовище.


14. У вітчизняних назвах вулиць, площ, парків, гаїв їх родові означення пишуться з малої літери: вулиця Шевченка, Львівська площа, Першотравневий парк, проспект Перемоги.


Примітка.


Так само з малої букви пишуться у назвах вулиць слова брід, узвіз, яр, вал. ворота, міст: Кузнецький міст, Андріївський узвіз, Цимбалів яр, Добрий шлях, Верхній вал.


15. У назвах шляхів, залізниць, каналів, вокзалів, станцій, портів, пристаней тощо усі слова, крім родових, пишуться з великої букви: Одеська автострада, Київський вокзал, Військово-Осетинська дорога, Південно-Західна залізниця, аеропорт Бориспіль (але бориспільський аеропорт), пристань Канів.


16. У назвах районів, сільрад, шкіл, радгоспів тощо з великої букви пишеться тільки перше слово: Рожищенський район, Любченська сільрада, Переспинська середня школа, Тарасівський радгосп.


17. У назвах держав усі слова пишуться з великої букви: Угорська Республіка, Республіка Індія, Сполучені Штати Америки, Французька Республіка.


18. У назвах міжнародних об'єднань, союзів держав, а також у назвах міжнародних організацій усі слова, крім родових, пишуться з великої букви: Антанта, Балканські країни, Скандинавські країни, країни Близького Сходу, Всесвітня Рада Миру, Організація Об'єднаних Націй, Товариство Червоного Хреста й Червоного Півмісяця (але південні республіки, північні країни).


19. З великої літери пишуться неофіційні назви держав, міст, одиниць територіального поділу інших географічних об'єктів: Волинь, Закарпаття, Київщина, Підмосков'я, Полісся, Російська Федерація, Славутич (Дніпро), Лівобережна Україна.


20. У назвах міністерств та їх головних управлінь, а також у повних найменуваннях інших центральних установ і організацій з великої букви пишеться тільки перше слово: Академія наук України, Державний банк України, Міністерство освіти та науки України УРСР, Харківська облпрофрада, Волинський облвно, профком Технологічного університету Поділля


Примітка.


На штампах, вивісках, заявах усі слова, крім службових, як правило, пишуться з великої букви: Українське Управління Цивільного Повітряного Флоту, Ректорові Київського Державного Університету їм. Т, Г. Шевченка.


21. З великої букви пишуться власні назви академій, інститутів, науково-дослідних установ, театрів, музеїв тощо, хоч перше слово цих назв може бути родовим означенням: Інститут мовознавства їм. О.О. Потебні АН України, Музей українського мистецтва, Театр ляльок, Будинок учителя, Палац одруження (але будинок відпочинку, будинок побуту).


22. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ та організацій пишуться з малої букви: кафедра української мови, планово-економічний відділ заводу «Арсенал».


24. У назвах історичних епох, періодів, подій, революцій, народних повстань, рухів, селянських війн, знаменних дат, революційних свят тощо з великої літери пишеться перше слово: Жовтнева революція, Лютнева революція, Паризька комуна, Брестський мир, Вітчизняна війна 1812 року, Велика Вітчизняна війна, Бородінський бій, Перше травня.


25. У назвах з'їздів, конференцій, сесій, пленумів, засідань, президій, конгресів тощо з великої літери пишуться тільки слова типу всесоюзний, всеросійський, всеукраїнський, всесвітній, міжнародний, перший, другий: V Всеросійський з'їзд Рад (або П«ятий Всеросійський з»їзд Рад), Всесвітній конгрес прихильників миру.


26. У назвах орденів усі слова, крім родових і службових, пишуться з великої букви: орден Ярослава Мудрого, орден Трудового Червоного Прапора (але: орден Дружби народів, орден «Мати-героїня», орден «Материнська слава» 2-го ступеня).


27. Назви документів, якщо їм не передує родове слово, що стоїть поза назвою (статут, інструкція тощо), прийнято не брати в лапки й починати з великої букви: Декларація прав людини і громадянина, Декрет про мир, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.


28. У назвах творів літератури, мистецтва, наукових праць з великої букви пишеться перше слово: роман «Чотири броди», драма «Свіччине весілля», опера «Запорожець за Дунаєм», балет «Спартак», журнал «Мовознавство», газета «Освіта».


29. Умовні індивідуальні найменування кораблів, поїздів, літаків, автомобілів тощо, а також назви, що являють собою позначення машин, беруться в лапки й починаються з великої букви: крейсер «Аврора», атомохід «Арктика», бронепоїзд «Смерть ворогові», автомобілі: «Волга», «Жигулі», «Москвич — 412», «Шкода», «Мерседес».


5. Коментар відповідей та робіт студентів


6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати).


Укладаємо вивчені правила у таблицю.Вживання великої букви


Правило Приклади

З великої літери пишуться:


1. Імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, клички, прізвиська


2. Клички свійських тварин


3. Астрономічні назви (офіційні і народні)


4. Імена міфологічних істот і божеств


5. Географічні та топографічні назви


6. Офіційні і неофіційні назви держав


7. Назви міжнародних організацій


8. Неофіційні назви міст, територій


9. Перше слово у назвах дат, подій


10. Назви продуктів, виробів, марок автомобілів (в лапках)


11. Перше слово назв інститутів, академій, музеїв і т.ін.


12. Усі слова у назвах орденів та інших відзнак (крім службових та родових)


13. У назвах з¢їздів слово з¢їзд пишеться з малої букви, а порядковий номер з¢їзду, якщо його записують словами, – з великої


14. Перше слово назв національних округів та автономних областей


15. Перше слово офіційних назв, творчих спілок, колективів


16. Якщо у словосполученні є слова, які вже стали індивідуальними назвами установ


17. Перше слово у назвах найвищих державних посад


Тарас Шевченко, Кобзар, Марія Володимир Борисович


Мурчик, Кирик


Юпітер, Земля


Венера, Зевс


Україна, Європа


Сполучені Штати Америки


Організація Об¢єднаних Націй


Поділля, Полісся


Новий рік


«Веснянка», «Москвич»


Академія мистецтв


орден Слави


Другий з¢їзд профспілок України


Краснодарський край


Спілка художників України


Московський Художній академічний театр


Генеральний прокурор УкраїниВправа №1


Напишіть 20 словосполучень з уживанням великої букви. Поясніть уживання великої букви.


Вправа №2


Словниковий диктант


Леся Українка, Вороний, русалка, Максим Перепилиця, кулон, кюрі, макінтош, ангел, корова Зірка, Вовк та Ягня, папуга Кеша, гоголівські герої, шевченкові традиції, Тарас Григорович Шевченко, Мурчині кошенята, Жучка, Марко Вовчок, Київ, київські дівчата, Ясинуватський технікум транспортного будівництва.


Вправа №3


Пояснити вживання великої букви.


Розливався Дніпро, дочекавшись приходу весни, і в турбінах вода клекотіла, як Січ Запорізька.


З боків назустріч пароплаву дніпровські береги пливуть.


До Дніпра бредуть, як гуллівери, з Оболоні зведені доми.


Лебединою піснею літа айстри в київських парках цвітуть.


Уже Волосожар піднявся, Віз на небі вниз повертався, і дехто спати укладався.


Цвіли над шляхом петрові батоги.


Моя Батьківщина – подолана ніч, на кремені вирослий колос.


Всяк шотландець вільний пан своєї батьківщини.


Вправа №4


Напишіть, де треба, слова з великої букви і поясніть її вживання.


будинок учених україни, товариство української мови ім. т.г.шевченка, студентська конференція, обласний суд, новий рік, народний депутат, україна, ясинувата, донецьк, донецький обласний театр, народна палата індії.


7. Коментар роботи студентів


8. Підсумок заняття:


Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.


I.  1. Земле (ш) евченкова, (з) емле (ф) ранкова, ниво, завіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д) ністра із (д) ніпром. (Д. Павличко.) 2. Народжує (а) нтеїв земля. (Л. Забашта.) 3. Прийдешні (с) ократи до суті ітимуть крізь сутінь. (Б. Олійник.) 4. За свічадо було б мені (о) ко (м) орське1 поміж гір, а за стелю – небес голубі і бездонні намети. (Л. Забашта.) 5. Нескінченний (ч) умацький (ш) лях2 простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями. (О. Довженко.) 6. Тяглись повільно в сутінках підводи (ч) умацьким шляхом5 млявої доби. (Б. Олійник.) 7. Найвеселіше ж було на (р)іздво та (н) овий (р)ік. (А. Кащенко.) 8. Один кінь у нас звався (м) урай, другий – (т) ягнибіда. (О. Довженко).


9. Домашнє завдання: продовжити фразу: «Наймудріший у світі комп'ютер не замінить людині книг, через те що…»
Скачать бесплатно реферат на тему Складні випадки правопису великої букви
Рейтинг: 0 Голосов: 0 663 просмотра