Система освіти у Нідерландах

13 марта 2013

Система вищої освіти у Нідерландах

Про країну.


У всьому світі назва Голландія відома краще, ніж Нідерланди. Республіка Нідерланди, яка в 1815 р. стала королівством, була утворена в 1648 р. після укладення Мюнстерського миру в Європі.


У літературі майже на рівних правах уживаються назви Нідерланди і Голландія. Останнє, відноситься до двох західних провінцій Північної і Південної Голландії, ядром формування держави, що стало, і що до цих пір зберігає важливе соціально-економічне і культурне значення. Інша назва Нідерланди, що означає низькі (низовинні) землі, має більш загальний сенс, є офіційним. У державних документах, міжнародних договорах і в дипломатії уживається повна назва держави Королівство Нідерландів.


Королівство Нідерландів, держава в Західній Європі. Площа 41 526 кв.км. Граничить на сході з Німеччиною, на півдні — з Бельгією, північні і західні береги омиваються Північним морем. Часто країну називають Голландією по назві найбагатшою і впливовішою з семи провінцій, графств, Сполучених провінцій Нідерландів в 16 столітті, що спочатку входили в Республіку. Голландія означає лісиста країна.


Голландці відвоювали біля моря чималі території і створили процвітаючу промисловість і сільське господарство. Завдяки вигідному географічному положенню Нідерланди стали однією з найкрупніших торгових країн світу. Країна внесла значний внесок до образотворчого мистецтва, літератури, науки. Бог створив землю, але створення Нідерландів він надав самим голландцям — свідчить стара приказка.


До складу Королівства Нідерландів, крім основної території в Європі, входять Нідерландські Антильські о-ва і о. Аруба у Вест-індії.


Трохи статистики: нинішнє населення країни складає 16 мільйонів чоловік, площа — 41.526 кв.км. (що робить Голландію третьою — після Бангладеш і Тайваню — по щільності населення країною в світі, і першою — в Європі), Нідерланди входять до числа семи найбільших індустріально розвинених країн світу.


Загальні риси голландської системи освіти

З моменту заснування Королівства Нідерландів в 1813 році держава узяла на себе турботу про достатню і якісну освіту. Основним Законом 1848 року була встановлена свобода освіти, що означає можливість створення групами людей шкіл на основі власних релігійних, світоглядних або педагогічний-дидактичних поглядів. Систему освіти Голландії відрізняє гнучкість програм навчання, постійне вдосконалення і відповідність сучасним вимогам. Міністерство освіти Нідерландів гарантує однаково високі стандарти якості в будь-якому університеті. Освіта в Голландії і дипломи голландських університетів користуються заслуженим визнанням у всьому світі.


Система освіти в Нідерландах постійно удосконалюється, є конституційно вільною в плані створення учбових закладів, їх організації і визначення принципів роботи, що є однією з причин широкої різноманітності шкіл в Нідерландах.


Більше 70% шкіл в Нідерландах створено приватними організаціями і суспільствами, решта частини доводиться на державні школи.


Державною мовою країни є голландська. Англійська мова знає буквально все населення країни. Широко поширені також французький і німецький.


У Нідерландах існують наступні види освіти:


•        початкова освіта;


•        спеціальна освіта;


•        середня освіта;


•        вища освіта;


•        освіта для іноземців


ПОЧАТКОВА ОСВІТА


Початкова освіта в Нідерландах розрахована на дітей 4 — 12 років. Початкова 8-річна школа протягом перших двох років ставить завдання навчання читанню, листу, арифметиці, подальші шість років приділяються нідерландській мові, математиці, історії, географії, фізиці і суспільствознавству, а в останній рік починається і вивчення англійської мови.


СЕРЕДНЯ ОСВІТА


Після здобування початкової освіти проходять національне тестування і залежно від його результатів продовжують навчання в середній школі по одному з трьох напрямів:


•        підготовча середня освіта (MAVO) — 4 роки;


•        загальна середня або передуніверситетська освіта (HAVO) — 5 років;


•        передуніверситетська освіта (VWO) — 6 років.


Після закінчення середньої школи випускники можуть поступити в університет або здобути середню професійну освіту (MBO — 4 року). Навчання в середньому професійному закладі завдяки перехідним програмам також відкриває шлях в університет. Повна середня освіта здійснюється в гімназіях і реальних середніх школах з 6-річним терміном навчання. Випускники цих шкіл отримують право поступати у вищі учбові заклади.


Під професійно-технічною освітою розуміється:


•        сільськогосподарська освіта


•        економічна і адміністративна освіта


•        технічна освіта


•        освіта, що відноситься до сфери послуг і охорони здоров'я


•        навчання домоводству і ремеслу


•        середня торгова освіта


•        морехідне училище


ВИЩА ОСВІТА


Вища освіта в Нідерландах йде своїм корінням в далеке минуле. Перший університет був заснований в Голландії в 1575 році і знаходиться в м. Лейдені. У Нідерландах — 14 університетів, три з яких (Делфта, Твента і Ейндхофена) спеціалізуються на інженерних дисциплінах. Окрім цього в країні широко розвинена система вищої професійної освіти — hogescholen. Їх аналогом є німецькі Fachhochschulen, французькі Ecoles des Commerces або Ecoles d'Ingenieurs.


Місцеві і зарубіжні фахівці відзначають високу якість навчання в нідерландських Вузах. У Нідерландах ведеться моніторинг якості навчання, за допомогою якого здійснюється контроль за виконанням учбовими закладами країни відповідних міжнародних стандартів. У 2002 році в Нідерландах прийнятий закон про вищу освіту, відповідно до якої всі учбові програми, пропоновані Вузами, повинні оцінюватися з погляду їх відповідності спеціально розробленим критеріям. До використання в учбовому процесі допускаються тільки ті програми, які пройшли успішну перевірку.


У Нідерландах розрізняють три типи вищих учбових закладів: університети, політехнічні учбові заклади і інститути міжнародної освіти.


Навчання англійською мовою у вищих учбових закладах Нідерландів має співвідносний з іншими країнами триваліший період розвитку. Вже в 1950-і роки в країні були створені так звані вузи міжнародної освіти (International Education Institutes — IE). Сьогодні 15 інститутів міжнародної освіти, що працюють як самостійні установи, або що входять до складу інших вузів, пропонують велику кількість спеціальностей, що викладаються англійською мовою.


Університети (universiteiten) спеціалізуються на викладанні гуманітарних наук і на проведенні наукових досліджень. У країні налічується 14 університетів. Велика частина студентів, що закінчили університет, працюють в різних структурах, що займаються науковими дослідженнями.


Політехнічні Вузи, які в Нідерландах називають вищими школами (hogescholen), готують фахівців широкого профілю для роботи в різних галузях економіки. У країні діє 55 вищих шкіл.


Інститути міжнародної освіти (InstitutesofInternationa lEducation — IE) призначені для навчання іноземних студентів, переважно з країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. Перші такі інститути з'явилися в Нідерландах в 1950-х роках. В даний час налічується 15 інститутів міжнародної освіти, які пропонують іноземним студентам більше 500 учбових курсів і програм. Викладання ведеться англійською мовою, причому, багато викладачів приїжджають з різних країн світу. Щорічно в інститутах навчається приблизно 13 тис.  іноземних студентів. Більшість учбових програм розраховані на 18 місяців і мають на меті отримання кандидатського ступеня. Програми, пропоновані голландськими IE, розбиті на п'ять груп: наука і технології, навколишнє середовище і інфраструктура, сільське господарство і природні ресурси, економіка і суспільство, управління.


Іноземні студенти мають також можливість пройти повний курс навчання в одному з нідерландських Вузів, проте для цього необхідно знати нідерландську мову.


Навчання в університетах і інших вищих учбових закладах ділиться на два періоди. Перший період триває 3 роки. Пройшовши перший період, студенти складають іспит на бакалаврський ступінь.


Другий період дозволяє протягом подальших 1-2 років навчання отримати ступінь Майстра.


Для міжнародного навчання необхідний хороший рівень англійської мови. Для багатьох програм потрібно набрати на іспиті TOEFL не менше 550 балів.


У Голландії багато інститутів (або вищих шкіл) університетської для поста освіти (postgraduate) з широким спектром програм підвищення кваліфікації і можливістю отримання кандидатського або докторського ступенів. Тим, хто вирішив здобути освіту в Голландії, надана можливість вибрати одну з освітніх програм: національну, таку, що ведеться на мові країни, і інтернаціональну — англійською мовою.


Типи освітніх програм:


Regular Study Programmes — повні дипломні програми навчання (4-5 років) в університетах по всіх дисциплінах на нідерландській (рідше — на англійському) мові з отриманням ступеня doctorandus, еквівалентному ступеню магістра. При університетах існують підготовчі мовні курси.


Undergraduate Certificate Programmes — спеціалізовані англомовні програми в університетах від трьох місяців до одного року для студентів з різною академічною підготовкою. Після закінчення програми видається сертифікат.


Bachelors Programmes — англомовні програми по деяких дисциплінах в університетах (3 роки) і професійних інститутах (4 роки) з отриманням ступеня бакалавра.


Master Programmes — англомовні програми (1-2 роки) для дипломованих фахівців в університетах, професійних і міжнародних інститутах з отриманням ступеня магістра.


Advanced Master Programmes — англомовні програми в університетах (1 рік) для магістрів з невеликим стажем роботи за фахом з отриманням другого ступеня магістра.


Postgraduate Certificate Programmes — вузькоспеціалізовані програми в університетах і міжнародних інститутах тривалістю один рік для фахівців, охочих підвищити свою кваліфікацію. Припускають видачу сертифікату.


Doctorate (PHD) Programmes — наукова робота над докторською дисертацією для фахівців, що мають міжнародний ступінь магістра. Тривалість програми — 4 роки.


Сourses — різні міжнародні курси англійською мовою для студентів і аспірантів. Великою популярністю користуються літні курси.


освіта голландський початкова спеціальна


МВА (Master of Business Administration) — престижна програма для фахівців. У Нідерландах існує 17 шкіл МВА.


Система вищої освіти Нідерландів має особливості в порівнянні з іншими країнами.


У країні відсутнє поняття престижних Вузів як, наприклад, в США або Великобританії. Дипломи всіх нідерландських університетів мають однакову цінність і визнаються іншими країнами. Тому ВУЗ підбирається не по його популярності, а по тій спеціальності, яку студент бажає отримати. Керівники місцевих фірм і компаній при прийомі фахівця на роботу в першу чергу звертають увагу на якість диплома про вищу освіту, а не на те, в якому учбовому закладі він отриманий.


У Нідерландах не багато студентських городків (кампусів). Як пояснення офіційними властями висувається наступна теза: студенти є частиною суспільства, і вони не повинні бути від нього ізольовані. Хоча насправді причина криється в іншому: Нідерланди мають невелику територію, насилу відвойовану біля моря, і голландці не можуть дозволити собі таку розкіш, як надання великих ділянок землі для студентських кампусів. У будь-якому випадку, цей чинник слід враховувати при рішенні іноземними студентами житлової проблеми на час навчання в Нідерландах.


Спадкоємність і взаємозв'язок всіх ланок навчання характерний для голландської освітньої моделі, яка включає 2 основних наступних програми навчання: ступінь Бакалавр (undergraduate) і Майстер (graduate). Студенти можуть бути впевнені, що здобута ними освіта в Голландії, відповідатиме кращим світовим стандартам, а дипломи послужать надійною гарантією успішного працевлаштування.


Голландські університети відомі своїми прогресивними освітніми методиками і програмами, орієнтованими на практичну діяльність. Найбільш поширеними серед спеціальностей, що викладаються в Нідерландах англійською мовою, вважаються право, готельний менеджмент і МВА.


Голландці отримали п'ятнадцять Нобелівських премій: за досягнення в області хімії, фізики, медицини, економіки і премію світу. І хоча розміри Нідерландів невеликі, голландці уміють мислити масштабно, коли мова йде про економіці, культурі, сільському господарстві, науці, історії, мистецтві, про проведення прогресивної соціальної політики, про проблеми співіснування груп населення з різними культурними витоками, про освіту.


Переваги навчання в Голландії:


•        Голландію називають коловоротами до Європи і дійсно, звідси легко потрапити у всі європейські столиці


•        Нідерланди — країна, що відкриває двері в світ знань студентам всіх континентів. З 510 тисяч голландських студентів 13 тисяч складають іноземці


•        На вулицях Голландії панує мир, довіра і спокій


•        Якість освіти високого рівня і відповідає світовим стандартам


•        Невисока вартість навчання


•        Величезні можливості для подальшої кар'єри (тільки близько 6500 міжнародних компаній функціонують в самій Голландії)


300 років тому Петро I приїхав до Голландії і побачив державу, де використовуються найпрогресивніші методи господарювання, розвиваються ремесла, а наука, філософія і мистецтво невіддільні від повсякденного життя. Голландія стала для Петра ідеалом щасливої і упорядкованої держави. В даний час навчання в Голландії — це відмінний шанс отримати якісна освіта.


Імміграційне законодавство Нідерландів передбачає для іноземних студентів можливість пристрою на тимчасову роботу. Наявність роботи дозволить студентові частково покривати витрати на навчання, допоможе опанувати нідерландською або англійською мовами, забезпечить отримання виробничих навиків і полегшить ознайомлення з особливостями нідерландського способу життя. Для пошуку роботи можна використовувати оголошення в місцевій пресі, а також Інтернет. Для студентів існують наступні обмеження, що стосуються тривалості роботи: студент може трудитися повний робочий день під час сезонних робіт (червень, липень і серпень) або не більше 10 годин в тиждень протягом навчального року.


Для працевлаштування необхідно мати дозвіл на роботу. Клопотання про отримання дозволу на роботу подає працедавець або агентство по працевлаштуванню населення.


Згідно огляду, поведеному британським Інститутом економічної інформації, нідерландські міста по показнику вартості життя займають проміжне положення між дорогими і дешевими містами світу. Витрати на мешкання в крупних містах Нідерландів нижчі, ніж в Токіо, Нью-Йорку, Лондоні або Парижі, але вище, ніж, наприклад, в Сіднеї або Торонто.


У міжнародній практиці для оцінки життєвого рівня в різних містах світу часто застосовують Індекс якості життя, при підрахунку якого використовують такі параметри як політична і соціальна обстановка, стан економіки, медичне обслуговування і охорона здоров'я, система освіти, рівень злочинності, забезпеченість житлом і ін. По значенню Індексу якості життя Амстердам займає десяте місце в світі після Цюріха, Женеви, Ванкувера, Відня, Сіднея, Окленда, Копенгагена, Франкфурту і Берна. Для порівняння вкажемо, що Москва має один з найнижчих показників якості життя і розташовується в кінці другої сотні міст світу.


Який соціальний мінімум грошових доходів в Нідерландах?

Гарантований державою прожитковий мінімум складає приблизно 1150 євро в місяць з розрахунку на сімейну пару (при наданні соціальної допомоги в розрахунок приймається домогосподарство, а не окремі громадяни!). Даний соціальний норматив розрахований 50 років тому на основі споживчої корзини і щорічно (за станом на 1 січня) індексується з урахуванням інфляції. Величина ПМ є одночасно і мінімальним розміром оплати праці.


Нідерланди — це процвітаюча промислово розвинена країна, її система освіти не була запозичена від якої-небудь держави, але з«явилася і розвивалася в самій Голландії, тісно пов»язана зі всіма традиціями і звичаями країни. Голландці свято бережуть своє минуле. Кожен з них, якщо його запитати, розповість безліч історій про минуле і звичаї свого містечка або села.


Нідерландська мова

Нідерландська мова — рідна мова для приблизно 22 мільйонів голландців і фламандців, що є частиною населення Бельгії. На нідерландському діалекті говорить близько 60 тисяч чоловік в північно-західній Франції. Нідерландська мова часто використовується органами влади і в системі освіти на Нідерландських Антильських островах, на Арубі і в колишній нідерландській колонії Сурінамі. Зважаючи на історичні контакти нідерландська мова використовується багатьма юристами і істориками в Індонезії. Нідерландська мова лежить в основі африканса, мови, на якій говорять в Південній Африці. Нідерландська мова зробила вплив і на інші мови, особливо в термінології, пов'язаній з судноплавством, гідротехнічним будівництвом і сільським господарством.


Нідерландську мову викладають приблизно в 250 університетах по всьому світу. У франкомовних провінціях Бельгії, в північній Франції і в Германії багато школярів вибирають нідерландський як другої мови. Нідерланди і Фландрія заснували в 1980 році "Нідерландський мовний союз", який займається пропагандою нідерландської мови по всьому світу і визначає правила написання і вимови.


У нідерландській провінції Фрісландія говорять ще і на другій мові, фризькій. Ця офіційна мова є рідною мовою приблизно 400 тисяч фризів. Фризька мова має досить багато загального з англійським і скандинавськими мовами. Нідерландська мова вважається основною мовою в системі освіти по всій країні, у тому числі і в провінції Фрісландія.


Для більшості іноземців Нідерланди — це країна тюльпанів, млинів і кломпів (дерев'яних черевиків). Але це і країна якісної освіти, де студенти зі всього світу отримують міцні знання, необхідні для подальшого життя і кар'єри.
Скачать бесплатно реферат на тему Система освіти у Нідерландах
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2942 просмотра