Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

13 марта 2013

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Широкий і різноманітне коло обов'язків, покладених на органи виховної роботи.


Держава піклується про виховання кадрів військових вихователів. І це дає свої плоди. У військах служить великий загін досвідчених офіцерів виховної роботи. Їм по силах будь-які завдання, якими б важкими і складними вони не були.


Діючи рука об руку з командирами, вони наполегливо виховують особовий склад у дусі безмежної відданості Батьківщині і постійній готовності до кінця виконати свій військовий обов’язок.


Академія внутрішніх військ МВС України вирішує завдання з підготовки найбільшого загону офіцерів виховної роботи — заступників командирів рот з виховної роботи. За час навчання курсанти формують широкий ідейно-теоретичний кругозір, що визначається комплексом фундаментальних знань в області філософії, історії та інших суспільних наук. Поряд з теоретичними знаннями курсанти отримують досить міцні практичні навички з виховної роботи і військовій професії. Їх відрізняють такі якості як принциповість і пристрасність, нетерпимість до недоліків у роботі і чуйність до людей.


Кожен рік Академія направляє у війська визначене число офіцерів виховної роботи. Їхнє майбутнє багато в чому залежить від обсягу і рівня придбаних знань і практичних навичок, але в чималому ступені на нього впливає і те, як складеться період їхнього офіцерського становлення.


Ротний колектив для молодого офіцера виховної роботи та ділянка, де пізнаються усі тонкості військового життя і діяльності, удосконалюються уміння і навички, здобувається і шліфується професійна майстерність.


Головне в майбутній роботі заступника командира роти з вихованої роботи виховання особового складу і мобілізація його на виконання завдань, що стоять перед військами. Ця роль посильна людям міцним духом, усебічно підготовленим.


Серед факторів, з яких складається оцінка праці молодого виховника є близькість до душі солдата.


Можна відзначити, що багато випускників Академії, добре попрацювавши в ротах, набравши досвіду, заслужили призначення на більш високі посади. Самі підготовлені з них після служби у військах на відповідних посадах продовжують навчання в Національній академії ЗСУ, а по закінченні її очолюють більш відповідальні посади.


Тому для молодих офіцерів дуже важливо знати як правильно прийняти посаду, з чого розпочати свою роботу на посаді заступника командира роти з виховної роботи.


Усі молоді офіцери після закінченням Академії за розподілом ГУ ВВ МВС України направляються у відповідні управління внутрішніх військ, з'єднання для наступного призначення на посади у конкретні військові частини, підрозділи. З моменту отримання необхідних документів і вибуття з Академії починаються їхні самостійні дії.


У призначений у розпорядженні термін офіцер прибуває в управляння військ (з«єднання), пред»являє документи у відділ (відділення) кадрів.


Представляючись начальнику управління (командиру з'єднання), військової частини офіцер називає своє прізвище, військове звання і причину представлення. Наприклад: “Товаришу генерал-майоре. Випускник Академії внутрішніх військ МВС України лейтенант Демиденко, представляюся з нагоди прибуття для проходження служби”.


Після особистого знайомства і бесід командування з кожним молодим офіцером, занять (зборів), проведених з ними, видається наказ про призначення останніх на посади. Після цього вони убувають у частини.


З прибуттям у військову частину офіцер також повинен представитися командиру частини і його заступнику з виховної роботи за формою, наприклад: “Товаришу полковник. Лейтенант Демиденко, представляюся з нагоди призначення на посаду заступника командира 2-ої роти з виховної роботи”.


Під час бесіди з командиром військової частини (заступником командира з виховної роботи) офіцеру необхідно з'ясувати всі питання, які його цікавлять щодо прийому посади, службової діяльності, розміщення, харчування, пристрою родини (для тих які її мають) та інше. Командир вкаже порядок вступу на посаду, отримання особистої зброї, необхідних документів, підкреслить, на що варто звернути особливу увагу і відповість на поставлені питання.


Після цього на найближчій нараді (чи спеціальному зборі офіцерів управління частини і місцевих підрозділів) командир частини представить офіцера, що прибув офіцерському складу.


Подальші дії молодого офіцера визначаються тим, куди він призначений на посаду. Якщо призначення не зв'язане з виїздом в окремо дислокований підрозділ, то, здавши в штабі розпорядження, атестати, одержавши особисту зброю, інше військове майно, вирішивши питання розміщення і харчування, він прибуває на місце і представляється у встановленому порядку командиру роти.


При призначенні в окремо дислокований підрозділ варто отримати у виховному відділі частини докладну інформацію про офіцерів і прапорщиків, у діловодстві речової служби одержати дані про культурно-просвітнє майно, що числиться, у бібліотеці — про книжковий фонд. Після цього офіцер убуває у свій підрозділ і діє у порядку, зазначеному вище.


Представлення знову призначеного офіцера особовому складу роти здійснює командир. Звичайно перед військовослужбовцями роти він називає військове звання, прізвище, ім'я, по батькові офіцера, вказує номер наказу про призначення його на посаду заступника командира роти з виховної роботи, повідомляє короткі дані про нього: рік народження, коли і який навчальний заклад закінчив, сімейний стан, визначає порядок подальшого більш докладного знайомства нового офіцера з всім особовим складом. Після цього знову призначений заступник командира роти з виховної роботи приступає до прийому справ і посади.


Прийом посади. Щоб забезпечити своєчасний і правильний прийом посади, заступнику командира роти з виховної роботи необхідно одержати від безпосереднього начальника загальну характеристику підрозділу (про укомплектованість особовим складом і технікою, службово-бойові завдання, що виконуються, морально-психологічний стан та стан військової дисципліни, бойової і гуманітарної підготовки.


Разом з командиром необхідно скласти план прийому посади (додаток 1), у якому визначити перелік заходів, послідовність і терміни їхнього проведення. Командир роти, як правило, особисто дає необхідні вказівки офіцеру, який здає і приймає посаду, проводить їхній інструктаж.


Зміст плану, терміни його виконання залежать від кількості особового складу, дислокації підрозділу (окремо дислоковане, розташоване при управлінні частини, батальйону), обсягу й умов виконання задач бойової служби, кількості і фактичного стану культурно-освітнього майна, стану документації. План повинен включати повний перелік заходів, зв'язаних із прийомом посади і містити чіткі і реальні терміни. Вони встановлюються командиром частини і звичайно не перевищують п'яти днів.


З'ясування й оцінка обсягу роботи, що стоїть при прийомі посади, виробляється на основі вказівок заступника командира з виховної роботи, безпосереднього начальника і з бесіди з заступником, що здає посаду.


Звичайно план прийому посади містить у собі наступні елементи:


особисте знайомство з військовослужбовцями підрозділу;


вивчення організації бойової служби, бойової і гуманітарної підготовки, стану ротного господарства;


попереднє вивчення стану роботи громадських організацій;


знайомство з адміністрацією об'єкта, що охороняється;


прийом справ;


комісійний прийом культурноосвітнього майна із складанням відповідного Акту;


подання командиру роти рапорту про прийом посади й усна доповідь про свої зауваження.


Для найбільш раціонального розподілу часу доцільно передбачити одночасне відпрацьовування декількох елементів плану, наприклад, у ході вивчення організації бойової служби можна знайомитися з підлеглими, проводячи індивідуальні бесіди з військовослужбовцями, потрібно поцікавитися станом їхніх службових карток та інше.


Заступник командира роти з виховної роботи, що здає посаду, має право висунутись до управління частини тільки після представлення командиру роти відповідного письмового рапорту про здачу справ і посади.


Правильний підхід призначеного офіцера до вступу на посаду — одна з надійних гарантій впевненого початку й ефективного виконання ним своїх функціональних обов'язків.


З метою планомірного і послідовного входження в посаду відразу після її прийняття призначений заступник командира роти з виховної роботи повинен обов'язково скласти спеціальний план. Терміни в ньому повинні бути самими оптимальними. Виконання зазначеного плану буде свідчити про хід професійного становлення заступник командира роти з виховної роботи


Початок роботи з підлеглими. Прийом посади заступника командира роти з виховної роботи, як відзначалося вище, складається з багатьох елементів. Але головним і основної є знайомство з підлеглими, вивчення їх ділових і морально-психологічних якостей. Це і зрозуміло: його найперший обов'язок — індивідуальна виховна робота з військовослужбовцями. Дане положення випливає із самої суті підрозділу як військового формування, у якому на першому плані — його склад, тобто люди.


Заступник командира роти з виховної роботи є прямим начальником особового складу роти. Відповідно до загальних обов«язків командирів і інших прямих начальників і своїми посадовими обов»язками йому слід знати особовий склад підрозділу. Що значить знати підлеглих, офіцери, ще будучи курсантами засвоїли в Академії. В чому ж полягає зміст роботи з різними категоріями військовослужбовців.


Попереднє знайомство з офіцерами і прапорщиками, що стоять на командирських посадах, найчастіше відбувається у формі індивідуальної ознайомчої бесіди. Її зміст звичайно визначається тим, що командири всіх ланок відповідають не тільки за навчання, але й виховання підлеглих, а заступник командира роти з виховної роботи зобов'язаний впливати на них як вихователів, керувати їхньою виховною роботою серед підлеглих.


Тут важко дати вичерпні поради на всі випадки життя як щодо змісту, так і характеру таких бесід. Значною мірою вони досить індивідуальні. При цьому необхідно враховувати і ту характеристику офіцерам і прапорщикам, що дасть командир роти під час бесіди зі своїм новим заступником.


Ознайомлення із сержантським складом здійснюється на черговій службовій нараді, проведеній командиром роти, на якій він може представити кожного із сержантів, вказуючи його посаду, термін служби, успіхи в роботі з підлеглими, в особистій командирській і методичній підготовці, участь у громадському житті роти. Особлива увага звертається на характеристику начальників варт, військових нарядів, їхній досвід організації морально-психологічного забезпечення виконання завдань бойової служби.


Перше уявлення про актив, з яким заступник командира роти з виховної роботи має працювати, він звичайно отримує в ході бесіди з членами ради військового колективу підрозділу, агітаторами, членами ради світлиці, редколегією стінної газети, редакторами бойових аркушів та інше. У цій бесіді не ставиться мета глибокого і усебічного вивчення ділових і морально-психологічних якостей активістів. Розгляд зазначених і деяких інших питань у ході цієї бесіди дозволить офіцеру виховної роботи хоча б у загальному плані мати уявлення про склад активу і спрямованості його роботи.


посада виховна робота командир


При проведенні першої такої бесіди призначеному заступнику командира роти з виховної роботи треба постаратися провести її жваво, зацікавлено, не допускаючи однобічного питально-відповідного характеру.


З всім іншим особовим складом необхідно знайомитися, використовуючи кожну сприятливу годину, у процесі бойової служби, бойової і гуманітарної підготовки, в ході повсякденного життя військовослужбовців, пам’ятаючи, що цей початковий процес знайомства не повинен займати багато часу.


З першого дня прийому посади заступнику командира роти з виховної роботи варто завести щоденник індивідуальної роботи з особовим складом за встановленою формою. В наступному систематично й акуратно його вести.


Знайомлячись з військовослужбовцями підрозділу, новий заступник командира роти з виховної роботи уважно вивчає їхні морально-психологічні якості, а одночасно і стан військової дисципліни і дисциплінарної практики командирів.


Вивчити місячні плани виховної роботи з особовим складом, плани морально-психологічного забезпечення бойової служби варт і військових нарядів і повноту їхнього виконання, результати аналізу стану військової дисципліни і дисциплінарної практики, книгу протоколів загальних зборів військовослужбовців, плани роботи ради військового колективу і ради прапорщиків (якщо вона є). При цьому доцільно окремо поговорити щодо змісту роботи з їхніми головами. Разом з редактором стінної газети потрібно переглянути комплект випущених номерів і за можливістю оцінити їхній зміст.


Добре знання людей і чітко поставлена інформація — ключ до правильних рішень. Відсутність інформації породжує в особового складу сторожкість, непевність, а в складних умовах і нервозність, що нерідко веде до негативних наслідків.


Якщо заступник командира роти з виховної роботи стає на посаду, коли його попередника з якихось причин уже може не бути в підрозділі, тоді перераховані й інші питання він уточнює з бесід з командиром роти, активом підрозділу.


Вивчення організації бойової служби. У службово-бойовій діяльності внутрішніх військ велике місце займає організація бойової служби. Ось чому призначений заступник командира роти з виховної роботи у першу чергу офіцер і тому зобов'язаний глибоко розібратися з обсягом задач бойової служби, наявністю сил і засобів для її виконання, усвідомити систему роботи командира підрозділу з організації бойової служби на добу, ознайомитися з підсумками виконання особовим складом службово-бойових завдань, вивчити сформовану систему морально-психологічного забезпечення їх виконання, ознайомитися з військовим господарством та іншими питаннями.


Вникаючи в деталі організації бойової служби, треба вивчити стан і характерні риси об'єктів, що охороняються (маршрутів конвоювання, місць несення служби), прилягаючу до підрозділу місцевість, уточнити склад і рід занять місцевого населення.


Визначивши послідовність перших перевірок варт, військових нарядів, необхідно уточнити обсяг контролю по кожному з них. Велика увага при перевірці служби варт, військових нарядів необхідно звернути на організацію морально-психологічного забезпечення бойової служби, критично оцінити стан наочної агітації і технічних засобів виховання у вартових приміщеннях.


У ході вивчення організації бойової служби необхідно глибоко вивчити весь цикл заходів командира підрозділу з цього питання на різних етапах виконання службово-бойових завдань, зіставити дійсне положення справ з вимогами Статутів, знаннями, отриманими в стінах Академії, серйозно продумати свої зауваження, пропозиції і висловити їх командиру роти.


Вивчення процесу бойової і гуманітарної підготовки. Важливим елементом вивчення справ у підрозділі є з'ясування заступником командира роти з виховної роботи організації бойової і гуманітарної підготовки особового складу. При цьому треба з'ясувати, наскільки відповідає навчальний процес вимогам Організаційно-методичних вказівок командувача внутрішніх військ МВС України на поточний навчальний рік, особливо в частині, що стосується повного використання наявних можливостей для навчання особового складу, підвищення ефективності кожної години навчального часу, забезпечення максимального охоплення заняттями всіх категорій військовослужбовців. Особлива увага слід звернути на те, як у підрозділі поєднується бойова підготовка і виховна робота, як розподіляється час, наскільки раціонально складений розпорядок дня і ротний розклад занять.


Слід також уточнити систему і ступінь підготовки командирів взводів, сержантів — командирів відділень, екіпажів, розрахунків, начальників варт, фахівців ТЗО, зв'язку й інших.


Знайомство з підрозділом було б неповним, якби заступник командира роти з виховної роботи не поцікавився станом всіх службових і побутових приміщень, устаткуванням військового містечка, матеріально-технічним забезпеченням бойової служби, навчального процесу, життя та побуту особового складу.


На закінчення попереднього знайомства з підрозділом, на яке як правило йде не більше чотирьох — п'яти діб, у офіцера, що приймає посаду може скластися певне уявлення про його бойову готовність, морально-психологічний стан особового складу і військовій дисципліні, організації бойової служби, навчального процесу, виховної роьоти.


Таким чином потрібно зробити висновок, що заступник командира роти з виховної роботи в період прийому посади приймає не тільки справи, а й ознайомиться з особливостями службово-бойової діяльності, розташування, результатами бойової та гуманітарної підготовки та інше.


Першорядним у діяльності заступника командира роти з виховної роботи є, як відомо, жива організаторська робота з людьми, успішне виконання завдань, що стоять перед підрозділом.


Для правильної організації своєї роботи заступник командира роти з виховної роботи повинен вивчити основні плануючі документи, що є в роті.


Йому слід також уточнити штат, обліковий і наявний склад військовослужбовців. Якщо представляється можливим, у стройовій частині штабу, з дозволу відповідних начальників вивчити обліково-послужні картки солдат і сержантів. Ознайомлення з ними не повинно займати багато часу, тому що його ціль — скласти саму загальну картину про особовий склад. При цьому необхідно зробити записи про військовослужбовців — вихідцях з великих родин, воїнах, що отримували відстрочку від призову, одружених, що залишилися без батьків, що мають вищу і не одержали середньої освіти. Усе це допоможе визначити склад роти за соціальними, національними, професійними та іншими ознаками.


Як будь-яка діяльність, виховна робота у військах супроводжується оформленням необхідних документів. Їх у ротного виховника не багато, але вони служать організуючим початком у повсякденній роботі. Він особисто веде ці документи і несе відповідальність за їхній стан. Тому, вступаючи в посаду, необхідно ще раз з’ясувати, які документи входять у номенклатуру для того, щоб прийняти їх у повному обсязі й нормальному стані.


Як показує практика, прийому підлягають наступні документи.


Список активу. У ньому повинні бути зазначені необхідні соціально-демографічні дані (військове звання, посада, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, характер громадської роботи в даний час, дату обрання чи призначення, час призову на військову службу). Занесені в список прізвища повинні відповідати дійсному складу активу на день прийому посади. Список активу може бути оформлений у щоденнику індивідуальної виховної роботи заступника командира з виховної роботи.


Плани виховної роботи з особовим складом підрозділу і її облік.


Плани морально-психологічного забезпечення бойової служби варт, підшиваються в папку.


В окрему папку підшиваються також плани проведення вихідних і святкових днів.


У роті можуть бути також перспективні плани щодо підготовки до святкування визначних історичних дат.


Протоколи загальних збори особового складу. Вони є офіційними документами, у яких фіксуються визначені дані: порядок денний зборів, президія, зміст виступів, коротке рішення. Ці документи поряд із планами виховної роботи й обліком проведених заходів відбивають життя підрозділу.


До прийому протоколів загальних зборів особового складу варто відноситися з усією відповідальністю.


Документи, що характеризують стан військової дисципліни.


Приймаючому посаду необхідно пам'ятати, що стан документів які характеризують військову дисципліну в підрозділі, повнота й об'єктивність даних, що містяться в них, допоможуть у майбутньому робити правильний аналіз дисципліни і виробляти ефективні заходи щодо її подальшого зміцнення. Тому ці питання потрібно тримати під постійним контролем. Візьміть за правило частіше перевіряти стан службових карток. Практика, на жаль, така, що в них часом роблять запису заступники командирів взводів і навіть командирів відділень, тобто не ті, кому потрібно, а звідси і з'являються записи не передбачених статутом видів стягнень і заохочень, неправильні формулювання та інше


У підрозділі можуть бути і деяким іншим не передбачені спеціальним переліком робочі документи, установлені командиром частини, виховним відділенням. У відношенні прийому цих документів варто також підходити виважено.


Прийом культурно-освітнього майна.


Заступник командира з виховної роботи, як і всі прямі начальники особового складу, відповідає за збереження і стан озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, різних матеріальних засобів. Разом з тим він повинен приділяти увагу стану культпросвітмайна, тому, що воно є матеріально-технічною базою для проведення виховної роботи.


При прийомі культпросвітмайна слід керуватися наступними основними документами:


директивою командувача ВВ МВС України № 55.


актом про прийом і здачу господарства, складеним при вступі на посаду командира роти;


книгою обліку майна підрозділу;


іншими документами, що свідчать про наявність (відсутність) того чи іншого виду майна в підрозділі (квитанції на здані в ремонт предмети, акти про одержання дарованих речей і т.п.).


Перед безпосереднім прийомом культурно-освітнього майна необхідно в книзі обліку майна підрозділу уточнити кількість усіх предметів, що рахуються і їхнє закріплення за особовим складом; ознайомитися з паспортами і технічними формулярами, скласти список майна з указівкою термінів експлуатації.


Після ознайомлення з документацією новий заступник командира підрозділу з виховної роботи разом з офіцером, що здає посаду, за участю старшини роти перевіряє наявність і стан кожного предмета.


При прийомі радіотрансляційної, радіоприймальної, звукозаписної, звуковідтворюючої і телевізійної апаратури враховується наступне: документація, комплектність апаратури, технічний стан.


Цей порядок варто дотримувати при прийомі кожного виду апаратури. Неправильно, наприклад, приймати комплектність, технічний стан апаратури без попереднього вивчення документації.


При прийомі документації перевіряються:


паспорт, складений начальником клуба частини при видачі майна в експлуатацію (форми №№ 1-3), де повинні бути зроблені оцінки (для кіноапаратури) про кількість відпрацьованих годин;


технічний паспорт (формуляр);


інструкція (керівництво) щодо зберігання й експлуатації;


відомість комплектації.


Нерідко два останніх документи знаходяться разом з технічним паспортом.


При вивченні зазначених документів необхідно звернути увага на їхню дійсність і відповідність фактичній наявності апаратури, правильність і повноту заповнення в них відповідних розділів, записів про різні види ремонту, про проведені інвентаризації, обов'язкові щорічні технічні огляди з визначенням їхнього якісного стану і категоричності. При відсутності цих записів потрібно вимагати від офіцера, що здає посаду їх заповнення і припинити прийом до повного їхнього оформлення, про що доповісти командиру підрозділу і старшому офіцеру виховної роботи.


Перевіряючи комплектність апаратури офіцер, що приймає звіряє її заводський номер (наприклад, номер радіовузла) чи номер окремої частини (наприклад, підсилювача) із записами у паспорті, перевіряє наявність і стан непронумерованих, незамаркованих предметів, але які входять до комплекту. У випадку нестачі необхідно зажадати заповнення відсутніх предметів і тільки тоді слід зробити необхідну оцінку в паспорті чи акті.


Технічний стан, магнітофона, телевізора, радіовузла, електропрогравача, діапроекторів, гучномовців динамічних, динаміків кімнатних перевіряється шляхом їхнього включення в мережу і практичну перевірку роботи в різних режимах і на різних діапазонах радіохвиль.


Фотоапаратура, технічне устаткування приміщень (електрифікована географічна карта, пристосування для механізованого зашторювання вікон, озвучені діафільми і т.п.) приймаються шляхом перевірки їх у дії. При цьому, якщо не було заведено відповідної документації, варто запропонувати оформити її і після цього прийняти.


Усі недоліки, що стосуються стану технічних засобів виховної роботи, відзначаються приймаючим посаду в зошиті для доповіді про їх командиру підрозділу і старшому офіцеру виховної роботи.


Аналогічним шляхом приймаються баяни, акордеони, струнні інструменти, на які повинні матися паспорта за формою № 2.


При огляді і перевірці технічних засобів виховної роботи і музичних інструментів варто звернути увагу на відповідність наявної в паспорті оцінки про категорію апаратури (інструмента) з дійсної. Для цього варто знати, що до першої категорії відноситься нове, що не було в експлуатації, яке відповідає усім вимогам технічних умов майно; до другої те, що знаходиться в експлуатації, а також минулий ремонт і відповідає всі вимоги технічних умов; до третього — те, що потребує середнього ремонту; до четвертого — те, що потребує капітального ремонту; до п'ятого — те, що не підлягає ремонту, відновлення якого неможливо чи недоцільно.


Усі види культурно-освітнього майна, отримані особовим складом як подарунки від трудових колективів, громадських організацій, повинні бути враховані і використовуватися як і табельне майно, хоча в норми постачання воно не входить.


У ході перевірки уточнюється закріплення кожного предмета за військовослужбовцем, відповідальним за його схоронність і експлуатацію.


Прийом періодичної преси


Про всі недоліки, зв'язані з отриманням, використанням, збереженням газет і журналів, заступнику командира роти з виховної робот, що приймає посаду потрібно зробити замітку для того, щоб доповісти про них командиру підрозділу, старшому офіцеру виховної роботи і виправити у наступній роботі.


Такий порядок прийому газет і журналів, що знаходяться у колективному користуванні, допоможе заступнику командира підрозділу з виховної роботи знати не тільки їхній перелік і кількість, але і щодня контролювати доставку цих видань у підрозділ, організувати ведення підшивок і забезпечувати їх збереження протягом терміну, встановленого заступником командира військової частини з виховної роботи.


Взаємодія з офіцерами підрозділу.


Коло обов'язків, характер повсякденної діяльності заступника командира роти з виховної роботи надзвичайно складні і різноманітні. Як ніхто інший, він постійно знаходиться в системі визначених відносин з людьми як усередині підрозділу, так і за його межами. Ці відносини будуються в службовій сфері і сфері громадської діяльності. Вони багатогранні. Ми ж торкнемося лише тих, на які особливо важливо звернути увагу офіцеру виховної роботи в період його становлення в посаді.


Немає необхідності пояснювати і доводити, як важливо з перших кроків офіцерської діяльності правильно визначити своє місце і роль у цих взаєминах.


Насамперед про взаємини з командиром. Погодженість у роботі двох названих посадових осіб визначена військовими статутами. Виконання їх вимог — надійна гарантія успішного вирішення завдань, поставлених перед військовими частинами і підрозділами.


Не менш важливе значення має встановлення правильних взаємин з іншими офіцерами підрозділу. Адже офіцерському складу належить вирішальна роль у виконанні великих і складних задач, що поставлені перед підрозділом, як у мирний, так і у воєнний час.


Заступник командира роти з виховної роботи — безпосередній начальник всього особового складу, в тому числі й офіцерів — командирів взводів. Його положення начальника визначається багато в чому тим, що він зобов'язаний керувати виховною роботою офіцерів, повсякденно надавати їм допомогу у вихованні підлеглих і формуванні військового колективу.


Головне завдання виховника повинно полягати з тому, щоб разом з командиром підрозділу згуртувати підлеглих офіцерів у бойовий, злагоджений колектив, здатний дружно, з повною віддачею сил і енергії працювати заради загальної справи.


Потрібно прислухатися до їхніх порад, вивчати їхній досвід, цікавитися тим, як проходило становлення кожного з них в офіцерській посаді.


У повсякденних службових відносинах заступника командира роти з виховної роботи з підлеглими офіцерами повинні сполучатися висока принциповість, вимогливість, доброзичливі відносини, повага до їхнього досвіду, підтримка і допомога.


Увага родинам військовослужбовців. Як свідчить практика, для багатьох молодих офіцерів складною проблемою є встановлення правильних взаємин і робота з родинами офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців військової служби за контрактом.


До будь-якого відвідування родини, тим більше першого, потрібно готуватися. Це значить з'ясувати, де і ким працюють, учаться члени родини, їхні успіхи і труднощі, як вони беруть участь у заходах, що проводяться з родинами військовослужбовців у підрозділі і військовій частині. Важливо знати і передбачувані питання, прохання і бути готовим розглянути їх.


Про результати зустрічей з тією чи іншою родиною необхідно поговорити з військовослужбовцем. Це дозволить закріпити зв'язки, знайти найбільш прийнятні шляхи задоволення назрілих життєвих питань, вирішенню проблем, що інколи виникають у сім’ях. При цьому, завжди варто мати на увазі самому й оберігати інших від необережного переказу гласності того, що є особистим, сімейним. Недолік такту в цих питаннях, непродумані дії можуть привести до небажаних наслідків, часом важко поправним.


Таким чином потрібно зробити висновок, що успіх роботи заступника командира роти з виховної роботи у великій мірі залежить від його наполегливості, плановості в роботі, уміння будувати взаємовідносини з начальниками, підлеглими і товаришами по службі.
Скачать бесплатно реферат на тему Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи
Рейтинг: 0 Голосов: 0 592 просмотра