Казка як ефективний засіб виховання і навчання дітей різного віку

13 марта 2013

Зміст


Вступ


Розділ1 Казка як вид літературної творчості


1.1 Історія казки


1.2 Походження казки


1.3 Значення казки як жанру літератури


1.4 Казка як об’єкт наукових досліджень


Розділ2 Казка як засіб виховання і навчання учнів


2.1 Казка — учбовий матеріал для дітей різного віку


2.2 Виховання і навчання за допомогою казки


2.3 Особливості педагогічної роботи з казками


2.4 Творче виховання з використанням казки


2.5 Експериментальне дослідження – використання казок для розвитку школярів


Висновки


ЛітератураВступ


Мета будь якого вчителя – виховати зі своїх учнів цілеспрямованих, чесних, відкритих для спілкування та праці людей. Виховання – процес формування всебічно розвиненої особистості, а навчання – найважливіший засіб виховання, під яким розуміється процесс передачі та активного засвоєння знань, умінь і навичок.


Як казав відомий педагог Я. А. Коменський, "навчання – це процес пізнання. Цей процес включає в себе усвідомлення та осмислення у процесі пізнання, вправи та практичний досвід. У процесі навчання в учня змінюються колишні та з’являються нові форми поведінки". Для раелізації мети виховання використовуються різні засоби та методи.


Серед різноманіття сучасних засобів навчання і виховання я би хотіла звернути вашу увагу на казку. Чи є казка засобом навчання?


Казка як своєрідний жанр народної та літературної творчості посідає значне місце у фольклорі всіх країн світу. Як зазначив В. Гнатюк "казки належать до найдавніших витворів людського духу і сягають у глибину таких далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія«. Казка – невід’ємна складова народної педагогіки. »Казка, гра, фантазія, — пише В.О. Сухомлинський, — животворне джерело дитячого мислення, благород-них почуттів і прагнень… Через казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками… Під впливом почуттів, що породжені казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Діти знаходять велике задоволення у тому, що їхня думка живе у світі казкових образів, в них – перший крок від яскравого, живого, конкретного до абстрактного".


Неможливо уявити дитинство без казок – батьки читають їх дітям, казки застосовуються у навчальній програмі дитячих садків, молодших класах шкіл, але чи можна застосовувати казку та гру як засіб виховання більш дорослих школярів, наприклад, 4 – 5 класу? Сучасні діти розвиваються під впливом СМІ, компьютерних технологій, інтернету, чи доречно буде проводити з ними уроки за допомогою «старої